Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA   >  VZN
publikované: 01.01.2014 - 01:00  //  aktualizácia: 05.10.2017 - 15:32  //  zobrazené: 105

VZN č. 19 o ochrane, údržbe a tvorbe zelene na území mesta Senica

číslo:  |  dátum schválenia:  |  dátum účinnosti:  |  stav: účinné

Všeobecne záväzné nariadenie o správe a  údržbe zelene a ochrane drevín  schválilo mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom zasadnutí dňa 21.11.2013 uznesením MsZ č. 18MsZ/2013/551 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Senica, t.j. od 27.11.2013 do 11.12.2013. 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!