Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÝ ÚRAD
publikované: 08.06.2017 - 10:44  //  aktualizácia: 08.02.2018 - 10:38  //  zobrazené: 7219

Úradné hodiny a kontakty


Mestský úrad Senica

Adresa: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Tel.č.: 034/651 5004,
fax: 034/657 4058, 034/657 4059

Stránkové dni a úradné hodiny od 1. marca 2017
PO   7.30 – 11.00   12.00 - 15.30
UT   7.30 – 11.00   12.00 - 15.30
ST   7.30 – 11.00   12.00 – 16.30
ŠT   nestránkový deň
PI   7.30 – 11.00   12.00 – 14.30

Stránkové dni  a úradné hodiny v  mesiacoch júl – august
PO   7.00 – 11.00   12.00 - 15.00
UT   7.00 – 11.00   12.00 - 15.00
ST   7.00 – 11.00   12.00 – 16.00
ŠT   nestránkový deň
PI   7.00 – 11.00   12.00 – 14.00

Stránkové dni a úradné hodiny Pokladne MsÚ v Senici
    celoročne   júl, august
PO   7.30 – 15.30   07.00 - 15.00
UT   7.30 – 15.30   07.00 - 15.00
ST   7.30 – 16.30   07.00 – 16.00
ŠT   7.30 – 15.30   07.00 – 15.00
PI   7.30 – 14.30   07.00 – 14.00
 

Č.dv.

Oddelenie: Meno: Priame číslo E-mail
300 Primátor mesta Mgr. Branislav GRIMM 6514102 primator@senica.sk
301 Sekretariát primátora Mgr. Emília VEREŠ 6514102 emilia.veres@senica.sk
         
402 Zástupkyňa primátora Ing. Elena Valášková 6512594 elena.valaskova@senica.sk
401 Sekretariát, podateľňa SOÚ Lívia BORSÁNYIOVÁ 6512594 livia.borsanyiova@senica.sk
201 Prednostka úradu JUDr. Katarína VRLOVÁ 6512296 prednostka@senica.sk
200 Sekretárka prednostky Adela LANGOVÁ 6512296 adela.langova@senica.sk

EUROPE DIRECT SENICA
203 manažér centra Ing. Marek ŠTÍTNY 6516180 marek.stitny@senica.sk
203   Mgr. Alexandra BERECOVÁ 6516180 alexandra.berecova@senica.sk
Oddelenie organizačné a vnútornej správy
206 Vedúca oddelenia Mgr. Ľubica LESAYOVÁ 6510101 lubica.lesayova@senica.sk
204 ohlasovňa pobytu Mgr. Silvia KRČOVÁ 6987611 silvia.krcova@senica.sk
208 podateľňa Ľubica MACOVÁ 6987610 lubica.macova@senica.sk
208 podateľňa Eva JURÁŇOVÁ 6987610 eva.juranova@senica.sk
205 požiarny technik, BOZP Mgr. Lenka PUKANČÍKOVÁ 6987608 lenka.pukancikova@senica.sk
  prízemie informátor Ivona BARTOŇOVÁ 6515004  
207 personálne Mgr. Dagmar MATIAŠOVÁ 6987615 dagmar.matiasova@senica.sk
104 matrika, overovanie listín Mgr. Zuzana GRIMMOVÁ 6574655 zuzana.grimmova@senica.sk
104 matrika, overovanie listín Eva BARANOVÁ 6574655 eva.baranova@senica.sk
216 koordinácia nezamestnaných Anna REHÁKOVÁ 6987645 anna.rehakova@senica.sk
216 koordinácia nezamestnaných Mgr. Darina KUBÍKOVÁ 6987645  
216 koordinácia nezamestnaných Pavol PUKANČÍK 6987645  
205 civilná ochrana Bc. Branislav BEDERKA 6987608 branislav.bederka@senica.sk
211 vodič, správca budovy Vladimír ZICH 6987664 vladimir.zich@senica.sk
  údržba Marcel BLAŽEK 6987642  

Referát regionálneho rozvoja
303 projekty, regionálny rozvoj Mgr. Ľubica KADLEC MELIŠOVÁ 6987652 lubica.melisova@senica.sk
303 projekty, regionálny rozvoj Mgr. Ľuboš HAZUCHA 6987652 lubos.hazucha@senica.sk
303 projekty, regionálny rozvoj Ing. Zuzana GAŠPAROVÁ 6987652 zuzana.gasparova@senica.sk

Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou
210 Vedúci oddelenia Mgr. Milan DIENEŠ 6987648 spravca@senica.sk
209 správa IT Peter JAMÁRIK 6987616 peter.jamarik@senica.sk
215 komunikácia s verejnosťou Mgr. Lucia VAJDOVÁ 6987618 lucia.vajdova@senica.sk
209 správa IT Ing. Slavomír BUČÁK 6987616 slavomir.bucak@senica.sk
  TIK INFOSEN Lenka ZICHOVÁ 6516459 infosen@senica.sk

Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu
214 Vedúci oddelenia, nájomné byty Mgr. Rastislav VARTIAK 6987613 rastislav.vartiak@senica.sk
211 opatrovateľská služba, jednorázové dávky Mgr. Jana MADUNICKÁ 6987664 jana.madunicka@senica.sk
213 opatrovateľská služba, posudková činnosť Mgr. Denisa PÁNIKOVÁ 6510102 denisa.panikova@senica.sk
  vodič Jozef BLAŽEK    
212 kultúra, šport Ivan TOBIÁŠ 6987617 ivan.tobias@senica.sk
212 kultúra, šport Erika MÁŠIKOVÁ 6987617 erika.masikova@senica.sk
215 Naša Senica, hovorkyňa mesta Mgr. Viera BAROŠKOVÁ 6987618 viera.baroskova@senica.sk
308 kronikárka Mgr. Mária Haslová 6987663 kronika@senica.sk
308 kronikárka Mgr. Anna Maximová 6987663 kronika@senica.sk

Oddelenie výstavby a životného prostredia a dopravy
304 Vedúci oddelenia Ing. Ivan ŠTEFFEK 6512641 ivan.steffek@senica.sk
305 životné prostredie Ing. Jana TOMEŠOVÁ 6987622 jana.tomesova@senica.sk
305 súpisné čísla Zdenka ADAMÍKOVÁ 6987622 zdenka.adamikova@senica.sk
306 doprava Ing. Jana OSLEJOVÁ 6987623 jana.oslejova@senica.sk
307 komunálny odpad Mgr. Tatiana ŠTEFKOVÁ 6987624 tatiana.stefkova@senica.sk
307 komunálny odpad Marta JURKOVÁ 6987624 marta.jurkova@senica.sk

310

životné prostredie

Jozef VALÚŠEK

6987614 jozef.valusek@senica.sk
310 agenda rozvoja bývania

Ing. Peter HARNOŠ

6987614

peter.harnos@senica.sk

311 doprava Ružena KARASOVÁ 6987629 ruzena.karasova@senica.sk
311  

Ing. Marián BEDERKA

6987629

marian.bederka@senica.sk


Majetkovo - právne oddelenie
309 vedúca oddelenia JUDr. Gabriela OLEJÁROVÁ 6987646 gabriela.olejarova@senica.sk
314 prevádzkový čas, farmárske trhy, samostatne hospodáriaci roľník Beáta HALAŠOVÁ 6987626 beata.halasova@senica.sk
314 zmluvné vzťahy – pozemky, reklama Anna LUČANOVÁ 6987626 anna.lucanova@senica.sk
314 užívanie verejného priestranstva, jarmok, vianočná dedina

Zuzana MANĎÁKOVÁ

6987626 zuzana.mandakova@senica.sk
312 zmluvné vzťahy – nebytové priestory, jarmok, vianočná dedina,  Bc. Roderika PETRÁKOVÁ 6987628 roderika.petrakova@senica.sk
 
Finančné oddelenie
412 Vedúci oddelenia Ing. Róbert MOZOLIČ 6512273 robert.mozolic@senica.sk
405 správa výherných prístrojov Ing. Milan JURÍK 6987637 milan.jurik@senica.sk
408 pokladňa Bc. Miroslava SAIBELOVÁ 6987631 miroslava.saibelova@senica.sk
prízemie pokladňa Božena KUCHTOVÁ 6987607 bozena.kuchtova@senica.sk
prízemie pokladňa Nikola KALMANOVÁ 6987607 nikola.kalmanova@senica.sk
409 mzdová účtovníčka Lýdia MAREŠOVÁ 6987632 lydia.maresova@senica.sk
405 Exekúcie dane znehnuteľnosti, daň za psa Ing. Katarína LIDAJOVÁ 6987637 katarina.lidajova@senica.sk
410 dane - daň z nehnuteľnosti Ing. Renáta HEBNÁROVÁ 6987633 renata.hebnarova@senica.sk
410 dane - daň z nehnuteľnosti Erika KOLAJOVÁ 6987633 erika.kolajova@senica.sk
411 fakturácie Viera ŠAJÁNKOVÁ 6987634 viera.sajankova@senica.sk
415 školstvo Ing. Mária VÝLETOVÁ 6987653 maria.vyletova@senica.sk
417 účtovníčka Monika RIŠKOVÁ 6987644 monika.riskova@senica.sk
418 účtovníčka Hana GEMBEŠOVÁ 6987654 hana.gembesova@senica.sk
418 účtovníčka Renáta ŠMIDOVÁ 6987654 renata.smidova@senica.sk

Spoločný školský úrad
416   Mgr. Peter KOVAČIČ 6987665 peter.kovacic@senica.sk

Hlavný kontrolór
407 hlavná kontrolórka JUDr. Elena Jankovičová 6574889 elena.jankovicova@senica.sk

Spoločný obecný úrad (Stavebný úrad )
404 Vedúci oddelenia - Senica Ing. Ivan NOSKO 6987649 ivan.nosko@senica.sk
403 Cerová, Častkov, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko, Rybky, Sobotište Ing. Saskia PETROVÁ 6987661 saskia.petrova@senica.sk
403 Borský Svätý Jur, Koválov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smrdáky, Šajdíkove Humence Ing. Ľubomír PLANKA 6512642 lubomir.planka@senica.sk
403 Senica Ing. Miroslav ORAVEC 6987605 miroslav.oravec@senica.sk

Mestská polícia
  Náčelník MsP Bc. Rastislav JANÁK 6515886 msp@senica.sk
  sekretariát Mgr. Iveta DOBRUCKÁ 6517765 iveta.dobrucka@senica.sk
  Operačné MsP   6514333 operacne@senica.sk
  Tiesňové volanie   159  
  Chránená dieľňa   6987660  
    Bc. Nikola PIEŠŤANSKÁ 6987639 nikola.piestanska@senica.sk
    Anna NOSKOVÁ 6987639 anna.noskova@senica.sk

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!