Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.11.2017 - 09:54  //  aktualizácia: 29.11.2017 - 09:57  //  zobrazené: 16

Oznámenie o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok - časť pozemku reg. E KN p.č. 231/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 24 608 m2 v kat. území Kunov, ktorá je vyznačená na GP č. 19/2017 na úpravu hranice medzi pozemkami p.č.749/1,8 a určenie vlastníckych práv k pozemku ako diel 1 vo výmere 37 m2 žiadateľovi: Bc. Pavol Krutý

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!