Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.11.2017 - 09:57  //  aktualizácia: 29.11.2017 - 09:59  //  zobrazené: 17

Oznámenie o zámere mesta Senica prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta Senica prenajať svoj majetok - časť pozemku reg. C KN v  kat. území  Senica:

  -  časť vo výmere 13 m2  pozemku p.č. 3093/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 3021 m2

spoločnosti: MaRaS  s.r.o.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!