Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.11.2017 - 10:06  //  aktualizácia: 29.11.2017 - 10:07  //  zobrazené: 93

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok - časť vo výmere 1 m2 pozemku reg. C KN p.č. 727/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 42 449 m2 v k.ú. Senica žiadateľom: Ing. Norbert Kádek a manželka PaedDr. Beata Kádeková

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!