Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.11.2017 - 10:22  //  aktualizácia: 29.11.2017 - 10:26  //  zobrazené: 37

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok - časť vo výmere 10 m2 pozemku reg. E KN p.č. 2196/1, druh pozemku trvalé trávnaté porasty vo výmere 9 984 m2 spoločnosti: RECO, s.r.o.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!