Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  VOĽNÝ ČAS   >  O meste
publikované: 25.05.2017 - 09:51  //  aktualizácia: 25.05.2017 - 09:52  //  zobrazené: 1072

Demografia

Skladba obyvateľov podľa vekových skupín a podľa pohlavia (2006)

 

Počet trvalo bývajúcich obyvateľov  20 782 
 z toho muži  10 101
 z toho ženy  10 681
 Počet obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14)  3 037 (14,6%)
 Počet obyvateľov v produktívnom veku (M 15-59,  Ž 15-54)  14 161 (68,1%)
 z toho muži  7 369
 z toho ženy  6 792
 Počet obyvateľov v poproduktívnom veku (M>60, Ž>55)  3 584 (17,3%)
 z toho muži  1 146
 z toho ženy  2 438 

Vzdelanostná štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva (2006)
 
 základné a bez vzdelania  7,5 %
 učňovské  36,9 %
 úplné stredné  43,6%
 vysokoškolské  12,0% 

Národnostná štruktúra obyvateľstva ( 2005):

 

slovenská                96 % 
česká 2 % 
rómska 1 % 
iná 1 % 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!