Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.02.2018 - 08:05  //  aktualizácia: 01.02.2018 - 08:08  //  zobrazené: 286

Dostavba chovu ošípaných, farma Senica

O Z N A M

Mesto Senica oznamuje verejnosti podľa § 37 ods. 7  zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, že Ministerstvo životného prostredia SR nám doručilo záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť „Dostavba chovu ošípaných, farma Senica“. Navrhovateľom činnosti je Agrovýkrm a.s., Jablonická cesta 2686/2, Senica.

V prípade záujmu môže verejnosť do tohto záverečného stanoviska   nahliadnuť a oboznámiť sa  s ním na  MsÚ v Senici č. dverí 305, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo   na    vlastné   náklady  zhotovovať  kópie   v  termíne  od  1.2. 2018  do 12. 2. 2018  v dňoch :

 

pondelok         8.00 - 11.00, 13.00 - 14.30 hod.

streda              8.00 - 11.00, 13.00 - 16.00 hod.

piatok              8.00 - 11.00, 13.00 - 14.00 hod.

 

  Mgr. Branislav Grimm

                                                                                    primátor mesta Senica

PRÍLOHY

agrovykrm

(pdf - 286.3 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!