Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 15.05.2017 - 14:46  //  aktualizácia: 16.11.2017 - 08:38  //  zobrazené: 981

Komisie pri MsZ a dokumenty komisií

Komisie mestského zastupiteľstva sú iniciatívne, poradné a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z obyvateľov mesta zvolených mestským zastupiteľstvom.
 

1.    Komisia finančná

predseda:
Ing. Ľubica Vyletelová
poslanci: 
Ing. Peter Švec
Ing. Emília Wágnerová
Ing. Pavol Kalman
Mgr. Ivana Mičová
neposlanci:     
Ing. Vladimír Kocourek
Ing. Klaudia Zríniová
Mgr. Ing. Jana Skalová
Ing. Radoslav Hebnár
tajomník:        
Monika Rišková


2.    Komisia pre podnikateľskú činnosť, správu mestského majetku, obchodu a služieb

predseda:   
Ing. Roman Sova
poslanci:
Jaroslav Kaščák
Bc. Pavol Krutý
Mgr. Peter Hutta
neposlanci:   
Mgr. Vladimír Beliš
Vladimír Lanák
Ing. Alexander Janovič
Ing. René Havelka
Ing. Jana Kocourková
tajomník:   
Bc. Roderika Petráková 3.    Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu

predseda:     
Ing.arch. Martin Čonka
poslanci:       
Mgr.  Filip Lackovič
Mgr. Ivana Mičová
neposlanci:   
Ivan Haba
Ing. Ján Hromek
Pavol Kováč
Ing. Ondrej Máčalka
Ondrej Danada
Ing. Róbert Kudláč
tajomník:       
Ing. Jana Oslejová


4.    Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov

predseda:   
MUDr. Jozef Gembeš
poslanci
Ing. Elena Valášková
neposlanci:
PhDr.  Miriam Madunická, PhD.
Mgr.  Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.
Bc. Anna Gajdoščíková
Ing. Tatiana Blažková
Ľudmila Polkorábová
Mgr. Ondrej Krajči
Mgr. Pavol Waldecker
tajomník:       
Mgr. Jana Madunická


5.    Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti

predseda:
Mgr. Peter Pastucha
poslanci:
RNDr. Ľubica Krištofová
neposlanci:
Mgr. art. Eliška Šefčíková Stanková
Mgr.  Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.
PaedDr. Beáta Kádeková
Mgr. Iveta Fodorová
Stanislav Prokeš  ml.
Ľubomír Miča
Milan Kopecký
tajomník:       
Ing. Mária Výletová


6.    Komisia pre mládež

predseda: 
Bc. Pavol Krutý
poslanci:
Ing. Mgr. Martin Džačovský
neposlanci:
Ing. Marek Štítny
Mgr. Tomáš Polkoráb
Mgr. Martina Otrísalová
Mgr. art. Martin Dudáš
Dominika Grebeníčková
tajomník:        
Ivan Tobiáš


7.    Komisia pre šport

predseda:
Mgr. Peter Hutta
poslanci:
Mgr. Vladimír Včelka
Mgr. Ivana Mičová
Ivan Paveska
neposlanci:
Mgr. Peter Sadloň
Mgr. Lenka Búzková
Pavel Klečko
Anton Jobb
Dušan Manďák
Oľga Štefková
Andrej Laho
tajomník:        
Erika Mášiková


8.    Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

predseda: 
RNDr. Ľubica Krištofová
poslanci:
Ing. Daša Bartošová
neposlanci: 
Ing. Juraj Kabát
Ing. Milan Gajdoščík
Ing. Štefan Kubalák
Jaroslav Fodor
Ing. František Skala
tajomník:        
Ing. Jana Tomešová


9.    Komisia na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta

predseda:
Mgr. Peter Hutta
poslanci: 
RNDr. Ľubica Krištofová
Ing. Martin Lidaj
Ing. Roman Sova
Mgr. Jakub Nedoba
tajomník:        
JUDr. Gabriela Olejárová


10.    Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda: 
Ing. Stanislava Halašová
poslanci:
RNDr. Ľubica Krištofová
Ing. Martin Lidaj
Jaroslav Kaščák
Ing. Pavol Kalman


11.    Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností

predseda:
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
neposlanci:
Mgr. Peter Kovačič
PhDr. Zita Kubaláková
PhDr. Jarmila Čajková, CSc.
Ferdinand Filip
Nina Gurínová
Ing. Juraj Šefčík
Mgr. Vladimíra Bahnová
Mgr. Jaroslava Regásková
Mgr. Adriana Dvouletá
Mgr. Katarína Soukupová
PaedDr. Anna Sekáčová
Stanislava Dávideková
tajomník:        
Stanislava Dávideková

PRÍLOHY

Materialy_6.MsR_2017

(zip - 3.24 MB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!