Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Strategické dokumenty
publikované: 22.05.2017 - 13:35  //  aktualizácia: 22.05.2017 - 13:38  //  zobrazené: 166

Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senica na roky 2012 – 2020 bol schválený Mestským
 zastupiteľstvom v Senici dňa 22. 11. 2012 na 12. riadnom zasadnutí uznesením č. 358.

Obsah

1. Úvod ................................................................................................................................................ 3

2. Východiská – analytická časť ........................................................................................................... 4

2.1. Socio‐demografická analýza ....................................................................................................... 4


2.2. Analýza poskytovateľov sociálnych služieb v meste Senica a organizácií III. sektora, ktoré v

sociálnej oblasti pracujú ........................................................................................................................ 10

2.3. Analýza potrieb užívateľov sociálnych služieb ......................................................................... 18

2.4. SWOT analýza ........................................................................................................................... 29

3. Strategické ciele, opatrenia, časový plán a vyhodnotenie ............................................................ 32

3.1. Finančné zabezpečenie a časový plán rozvoja sociálnych služieb v meste .............................. 35

3.2. Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senica ......................... 35

4. Záver .............................................................................................................................................. 35

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!