Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Kultúra
publikované: 12.10.2017 - 09:05  //  aktualizácia: 12.10.2017 - 10:22  //  zobrazené: 509

Medailu predsedu TTSK získali dve senické osobnosti

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja a predseda Trnavského samosprávneho kraja sa rozhodli 4. októbra oceniť už po jedenásty krát najvýznamnejšie osobnosti spoločenského a kultúrneho života, najvýznamnejších predstaviteľov vedy, výskumu a umenia, tých, ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi. Oceňovanie bolo venované tým, ktorí svojou prácou a talentom a svojimi výsledkami denne dokazovali svoju výnimočnosť, častokrát odvahu vyskúšať nepoznané, schopnosť presadiť svoj názor, priniesť prospech spoločnosti – a je jedným z množstva podujatí, ktoré sa v Trnavskom samosprávnom kraji organizuje pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja.

Tejto pocty sa dostalo tento rok aj  dvom Seničanom. Za kultúrno - spoločenský prínos a zachovávanie kultúrnych tradícií v Trnavskom kraji bola ocenená šéfredaktorka mesačníka Naša Senica Viera Barošková. Pracuje na poste vedúcej redaktorky mestských novín už 37 rokov. Tvorí koncepciu novín a zabezpečuje celý proces až po vydanie. Okrem práce redaktorky sa podieľa na príprave významných podujatí organizovaných mestom Senica, pripravuje rôzne spoločenské stretnutia a slávnosti, spolupracuje pri tvorbe kroniky mesta, podieľa sa na príprave publikácií a spolupracuje s rôznymi občianskymi združeniami a kultúrnymi organizáciami.

Druhým oceneným bol dlhoročný darca krvi Ján Rusnák. Pán Rusnák sa stal darcom tejto najvzácnejšej tekutiny ešte na základnej vojenskej službe, krv daroval 130 krát, za čo mu bolo udelené najvyššie ocenenie odovzdávané mnohonásobným darcom - Medaila MUDr. Kňazovického. Aktívne krv daruje  aj v súčasnosti a podieľa sa na osvete a školení mladých darcov.

Obom oceneným srdečne gratulujeme!

Zdroj: https://www.trnava-vuc.sk

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!