Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 05.12.2017 - 10:31  //  aktualizácia: 05.12.2017 - 10:35  //  zobrazené: 485

Nová povinnosť pri užívaní verejného priestranstva

        Mesto Senica, na 19. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici dňa 14.11.2017 schválilo zmeny vo všeobecne záväznom nariadení mesta o miestnych daniach č. 53 s účinnosťou od 01.01.2018.

V čl. 31 sa upravuje oznamovacia povinnosť daňovníka. Daňovník, ktorý užíva alebo má záujem užívať verejné priestranstvo na účely umiestnenia (terasy, vystavenie tovaru pred prevádzkou, organizovanie rôznych propagačných a reklamných akcií) je povinný písomne oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného užívania na príslušnom tlačive.

Pokiaľ užívanie zasahuje do miestnej komunikácie vrátane chodníka, treba požiadať o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

Tlačivá oznámenia zámeru sú zverejnené na webovej stránke mesta www.senica.sk/clanok/ziadosti-a-tlaciva.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!