Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 30.11.2017 - 08:57  //  aktualizácia: 04.12.2017 - 10:39  //  zobrazené: 1461

Od 1. decembra budú v predaji parkovacie karty pre rok 2018

Parkovanie v meste Senica na miestnych komunikáciách zaradených do systému dočasného parkovania vozidiel upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5 o parkovaní a státí vozidiel. Podľa tohto VZN je dočasné parkovanie možné len po zaplatení úhrady za parkovanie. Občania a návštevníci mesta môžu parkovné uhradiť tromi spôsobmi, a to buď hodinovými lístkami prostredníctvom SMS, parkovacími kartami mesačnými alebo ročnými.

Od 1. decembra 2017 budú v predaji parkovacie karty na dočasné parkovanie vozidiel v meste Senica pre rok 2018. Zakúpiť si ich môžete v pokladni MsÚ. 


Ceny za parkovacie lístky a parkovacie karty na rok 2018 zostávajú nezmenené a sú nasledovné.

  • Hodinový parkovací lístok prostredníctvom SMS  0,50 €
  • Mesačná parkovacia karta 5 €

      - pre držiteľov vozidiel s trvalým pobytom v meste Senica 3 €

  • Ročná parkovacia karta 30 €

      - pre držiteľov vozidiel s trvalým pobytom alebo sídlom v meste Senica 20 €

      - pre držiteľov vozidiel s trvalým pobytom v meste Senica, ktorí sú darcovia krvi - držitelia striebornej, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety 10 €

      - pre držiteľov vozidiel s trvalým pobytom v meste Senica, ktorí dovŕšili vek 70 rokov 10 €

      - držitelia vozidiel, ktorí majú úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vydaný parkovací preukaz môžu  požiadať o vydaniebezplatnej parkovacej karty

 

Parkovacia karta na dočasné parkovanie má formu nálepky, ktorá musí byť nalepená na čelnom skle vozidla. K jej vybaveniu budete potrebovať občiansky preukaz a technický preukaz. Darcovia krvi získajú zľavnenú parkovaciu kartu, ak k týmto dokladom predložia  aj preukaz držiteľa Jánskeho plakety. Fyzické osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím budú potrebovať k získaniu bezplatnej parkovacej karty parkovací preukaz pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím(modrá kartička).

 

Ročná parkovacia karta pre rok 2017 má platnosť do 31. decembra 2017. Parkovacie karty pre rok 2018 platia od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

 

Ing. Jana Oslejová,  Oddelenie výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!