Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 04.12.2017 - 13:13  //  aktualizácia: 04.12.2017 - 13:17  //  zobrazené: 264

Odborník na závislosti na seminári Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom

V stredu 29. novembra sa na Mestskom úrade v Senici konal XXI. ročník odborného semináru Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom. Pozvanie Komisie  pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ tentokrát prijal aj riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Bratislava MUDr. Ľubomír Okruhlica. Pozvaným zástupcom inštitúcií z oblasti výchovy, vzdelávania, osvety a prevencie protispoločenskej činnosti odprezentoval prednášku na tému Prevencia, liečba závislostí a ďalších problémov s užívaním návykových látok. Vysvetlil legislatívny rámec a aktuálnu prax v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie v podmienkach Slovenskej republiky. Informoval o štruktúrach zariadení na prevenciu a následne liečbu závislostí a ich pôsobnosť. Priblížil konkrétnu prácu a problémy v centre pre liečbu drogových závislostí, ktorého je riaditeľom ako aj odporúčané postupy pri riešení situácií v oblasti užívania a liečby návykových látok.

V diskusii potom vystúpili so svojimi osobnými poznatkami z oblasti primárnej prevencie odborníci pôsobiaci v uvedenej oblasti - Mgr. Miroslav Jablonický, koordinátori pre prevenciu sociálno-patologických javov a zamestnanci ÚPSVaR.

 

 

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!