Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.02.2018 - 09:01  //  aktualizácia: 13.02.2018 - 09:02  //  zobrazené: 120

Oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja 2014-2020 – zmena a doplnok č.1“.

O Z N Á M E N I E

 

Mesto Senica, ako dotknutá obec podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe výzvy Okresného úradu Trnava na zverejnenie oznamuje verejnosti, že dňa 09.02.2018 jej Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil výzvu na zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja 2014-2020 – zmena a doplnok č.1“.

Verejnosti sú  dokumenty prístupné k nahliadnutiu v termíne
od 13. februára 2018 do 27. februára 2018 na Mestskom úrade v Senici č.d. 303  počas stránkových dní:

pondelok            8.00 - 11.00, 13.00 - 14.30 hod.

streda                 8.00 - 11.00, 13.00 - 15.00 hod.

piatok                   8.00 - 11.00, 13.00 - 14.00 hod.

alebo na internetovej stránke mesta Senica- elektronická úradná tabuľa.

Verejnosť môže svoje písomné stanoviská  predkladať do 28.2.2018
na adresu:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Mgr. Branislav Grimm

                                                                  Primátor mesta Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!