Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 10.01.2018 - 14:00  //  aktualizácia: 12.01.2018 - 07:55  //  zobrazené: 426

Oznámenie o napúšťaní vodnej nádrže Kunov

V roku 2018 sa bude pokračovať v druhej etape stavby "Oprava betónového opevnenia návodného svahu hrádze VS
Kunov". Z tohto dôvodu sa prevádzková hladina v nádrži bude udržiavať na max. kóte 225,50 m.n.m., čo je 2,95 m pod úrovňou hrany bezpečnostného priepadu. Informoval o tom listom Slovenský vodohospodársky podnik (v prílohe). 

Vodná stavba Vodná nádrž Kunov je realizovaná SVP š.p. OZ Bratislava, Správou povodia Moravy Malacky a Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava a v priebehu celej realizácie stavby sa vykonáva Technicko-bezpečnostný dohľad podľa platného „Programu technicko-bezpečnostného dohľadu pre trvalú prevádzku“. Priebežne sa vodná stavba monitoruje a sú vykonávané vo vytipovaných sondách a studniach geofyzikálne meranie zamerané na stanovenie filtračných rýchlostí podzemných vôd v podloží vodnej stavby.

Záver z prehliadky technicko-bezpečnostného dohľadu na vodnej stavbe VN Kunov, konanej dňa 7.11.2017 znie:

Vodná stavba Kunov sa prevádzkuje podľa udelených vodoprávnych rozhodnutí, je udržiavaná v dobrom prevádzky schopnom stave v súlade so všetkými ustanoveniami na úseku vodného hospodárstva.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!