Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.11.2017 - 14:53  //  aktualizácia: 09.11.2017 - 15:26  //  zobrazené: 108

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok:

-  časť pozemku registra C KN o výmere 16,0 m2  parc.č. 3093/1 k.ú. Senica na Hurbanovej ulici, o celkovej výmere 3021m2, druh pozemku ostatné plochy, pani Helene Plánkovej,  Bernolákova 210, 905 01 Senica, IČO: 30065127, za účelom užívania predmetnej časti pozemku, na ktorej sa nachádza spevnená plocha a stánok, prevádzkovaný ako bufet HOT – DOG. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov

 

-  časť pozemku registra C KN o výmere 30,0 m2  parc.č.  1455/1 k.ú. Senica na Kalinčiakovej ulici, o celkovej výmere 68777 m2, druh pozemku ostatné plochy, pani Liane Jesenskej,  Štefánikova 721/26, 905 01 Senica, IČO: 41836952, za účelom užívania predmetnej časti pozemku, na ktorej sa nachádza spevnená plocha a stánok, prevádzkovaný ako predajňa ovocia a zeleniny. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov

 

-  časť pozemku registra E KN o výmere 9,0 m2  parc.č.  236/6 k.ú. Senica na ulici L. Novomeského, o celkovej výmere 2686 m2, druh pozemku ostatné plochy, spoločnosti TAXI 4-life s.r.o., Námestie oslobodenia 9/21, 905 01 Senica, IČO: 47 561 882, za účelom užívania predmetnej časti pozemku, na ktorej sa nachádza spevnená plocha a predajný stánok. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!