Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 09.05.2017 - 22:20  //  aktualizácia: 05.10.2017 - 15:21  //  zobrazené: 1016

Petície občanov

Petície rok 2017

Číslo petície: 1.  (11 590)

Počet podpisov:  4 hárky - 50 podpisov
Dátum prijatia petície: 23. 05. 2017
Osoba, ktorá petíciu podala prípadne zástupca petičného výboru (PV): 
Ing. Ladislav Háberl, Kalinčiakova 299/24, Senica a Anna Kudláčová, Kalinčiakova 299/26, Senica
Predmet petície:
Petícia za zmenšenie plochy výstavby parkoviska medzi domami č. 299 a 298 na Kalinčiakovej ulici v Senici
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Jana Oslejová, 26. 05. 2017
Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

29. 06. 2017
Oznámenie o vybavení

 

Číslo petície: 2.  

Počet podpisov:  
Dátum prijatia petície: 03. 07. 2017
Osoba, ktorá petíciu podala prípadne zástupca petičného výboru (PV): 
Karol Sás, M. Nešpora 923/12, Senica
Predmet petície:
Petícia za odvolanie poslancov Mestského zastupiteľstva za obvod č. 7
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ
Prijaté opatrenia:
Petíciu nemožno vybaviť
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

13.07.2017
Výzva na odstránenie nedostatkov petície

 

 

Petície rok 2016

 

Číslo petície: 1.  (12 469)

Počet podpisov:  1 hárok - 32 podpisov
Dátum prijatia petície: 08. 06. 2016
Osoba, ktorá petíciu podala prípadne zástupca petičného výboru (PV):
Ivan Fodor, Štefánikova 709/63, Senica
Predmet petície:
Petícia za zvýšenie počtu parkovacích miest pri bytovom dome 709/63, 65 na Štefánikovej ulici v Senici
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Jana Oslejová, 09. 06. 2016
Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
06. 07. 2016

Zápisnica o vybavení petície

 

Číslo petície: 2. (13 558)

Počet podpisov: 7 hárkov - 123 podpisov
Dátum prijatia petície: 28. 06. 2016
Osoba, ktorá petíciu podala prípadne zástupca petičného výboru (PV):
Ivan Paveska, Kunov 43, Senica
Predmet petície:
Petícia, v ktorej podpísaní požadujú, aby sa v Kunove nekonali diskotéky, ktoré organizuje Janka Antolová, Kunov 3, 905 01 Senica a prevádzkuje Marakanu Bar na ihrisku v Kunove
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ivan Tobiáš, 29. 06. 2016
Prijaté opatrenia:
Petícii sa čiastočne vyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
14. 07. 2016

Oznámenie o vybavení petície

 

Číslo petície: 3. (14264)

Počet podpisov: 27 podpisov
Dátum prijatia petície: 14. 07. 2016
Osoba, ktorá petíciu podala prípadne zástupca petičného výboru (PV): 
Patrik Mihálik, Gen. L. Svobodu 1361/28, Senica
Predmet petície:
Petícia za výrub stromov na Železničnej ulici v Senici
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Jana Tomešová, 03. 08. 2016
Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
18. 08. 2016

Odpoveď na petíciu

 

Číslo petície: 4. (16694)

Počet podpisov: 3 hárky - 102 podpisov
Dátum prijatia petície: 22. 08. 2016
Osoba, ktorá petíciu podala prípadne zástupca petičného výboru (PV): 
Erika Čepková, Ul. J. Kráľa 736/22, Senica
Predmet petície:
Petícia za zachovanie parkovania na ul. J. Kráľa pri dome č. 736/16, 18, 20, 22
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Jana Oslejová, 24. 08. 2016
Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
1. odpoveď - 27. 09. 2016
2. odpoveď - 14. 11. 2016

 

 

Číslo petície: 5. (17503)

Počet podpisov: 8 hárkov - 169 podpisov
Dátum prijatia petície: 05. 05. 2016
Osoba, ktorá petíciu podala prípadne zástupca petičného výboru (PV): 
Mgr. Filip Blaho
Predmet petície:
Petícia za úpravu dopravného značenia na miestnych komunikáciách: Ul. SN, J. Kráľa, Moyzesova ul. 
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Jana Oslejová, 07. 09. 2016
Prijaté opatrenia:
Petícii sa čiastočne vyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
10. 10. 2016

 

Číslo petície: 6. (18674)

Počet podpisov: 2 hárky - 29 podpisov
Dátum prijatia petície: 22. 09. 2016
Osoba, ktorá petíciu podala prípadne zástupca petičného výboru (PV): 
Ferdinand Filip
Predmet petície:
Petícia na podporu zrušenia návrhu na odvolanie Bc. R. Janáka, náčelníka MsP Senica
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Mgr. Branislav Grimm, primátor mesta
Prijaté opatrenia:
Petícii sa vyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
22. 09. 2016

Odpoveď na petíciu

 

Číslo petície: 7. (20989)

Počet podpisov: 2 hárky - 32 podpisov
Dátum prijatia petície: 14. 10. 2016
Osoba, ktorá petíciu podala prípadne zástupca petičného výboru (PV): 
Dana Jankovýchová, Dr. I. Horvátha 900/20, Senica
Predmet petície:
Petícia za zachovanie obojsmernej premávky na miestnych kominikáciách Ul. M. Nešpora a Ul. Dr. I. Horvátha
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Jana Oslejová
Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
25. 11. 2016

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!