Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 09.05.2017 - 20:59  //  aktualizácia: 12.05.2017 - 14:45  //  zobrazené: 1787

Primátor mesta

Primátorom mesta Senica bol v komunálnych voľbách na volebné obdobie 2014 - 2018 zvolený Mgr. Branislav GRIMM.

Postavenie mesta, postavenie a kompetencie orgánov mesta, povinnosti a oprávnenia poslancov mestského zastupiteľstva upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta, v pracovnoprávnych vzťahoch mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Kontaktovať ho môžete:

e-mailom: primator@senica.sk

tel: 034/ 651 4102

fax: 034/ 657 4058

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!