Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 29.11.2017 - 16:10  //  aktualizácia: 29.11.2017 - 16:29  //  zobrazené: 280

Prípravné práce na rekonštrukciu Pamätníka povstania pokračujú. Hľadajú sa staré fotografie

Krajský pamiatkový ústav vydal 5. apríla t.r. súhlas so zámerom Mesta Senica na obnovu Pamätníka povstania  v rokoch 1848/49, ktorý sa nachádza v lokalite Horné Suroviny. Mesto Senica tak odštartovalo sériu ďalších krokov vedúcich ku komplexnej obnove Pamätníka povstania, úprave jeho okolia a príprave  podujatí pri príležitosti 170. výročia Slovenského  povstania meruôsmych rokov.

Informoval o tom primátor mesta Senica Branislav Grimm na stretnutí s predstaviteľmi Záhorského osvetového strediska, Záhorskej knižnice, Mestského kultúrneho strediska, Klubu priateľov histórie a  Klubu ochrancov zelene, Pro Čáčov, Klubu slovenských turistov a Klubu vojenskej histórie Záhorie, ktoré sa konalo 28. novembra na Mestkom úrade. Práce na obnove kultúrnej pamiatky v majetku mesta, ktorá nutne potrebuje obnovu,  sa začali v januári t.r. po stretnutí so zainteresovanými stranami, na ktorom  prišlo k dohode o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri jednotlivých krokoch.

V máji dalo Mesto Senica vypracovať geometrický plán,  zameranie pripravovaného cyklochodníka i pomníka. Začali sa rokovania o majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov s majiteľmi pozemkov pod pomníkom i cyklochodníkom. V októbri bola podpísaná zmluva o dielo na rekonštrukciu Pamätníka povstania s reštaurátorom Petrom Gregvorekom, v novembri bola hotová  aj projektová dokumentácia na výstavbu cyklochodníka a Krajský pamiatkový úrad  súhlasil s realizáciou rekonštrukcie podľa vypracovanej reštaurátorskej dokumentácie.

Pamätník povstania má tvar pylónu na stupňovitom  ihlanovom podstavci, na vrchole s architektonickou výzdobou v tvare symetrického dvojramenného kríža s mečom. Na pylóne sú umiestnené pamätné tabule vyhotovené z pieskovca, podobne ako celý pomník. Pomník je poškodený zvetraním povrchu, zanedbanou a nevhodnou údržbou a sekundárnymi zásahmi. V havarijnom stave sú nápisové pamätné tabule. Poškodená je aj celá kovová ohrada, ktorá je mechanicky poprehýbaná, naklonená a uvoľnená, chýba vstupná bránička.  Počas nadchádzajúcich zimných mesiacov sa budú vykonávať práce súvisiace s opravou kovovej ohrady a výrobou bráničky. Všetky ostatné práce sa začnú realizovať na jar budúceho roka. Hotové by mali byť do leta 2018.

V rozpočte mesta na rok 2018 je navrhnutých 14 100 eur na vybudovanie cyklochodníka a 17 900 eur na reštaurátorské práce na pamätníku. V celkovej sume je už započítaná aj suma 5000 eur, ktorú mesto dostalo na obnovu pamätníka od  Trnavského samosprávneho kraja. Účastníci stretnutia ocenili razantný postup Mesta Senica pri obnove vzácneho pamätníka, ktorý bol odhalený pri príležitosti 100. výročia povstania  v roku 1948. Jeho autorom  je akademický sochár Ladislav Pollák z Piešťan. Pomník je postavený na počesť popravených účastníkov Slovenského povstania čáčovského richtára Martina Bartoňa, Pavla Svatíka, Františka Kapitána a Vojtecha Bemerta. Označuje miesto popráv obetí štatariálneho súdu (súd, ktorý má právo ihneď dať odsúdených popraviť, súd bez výsluchu). 

Na stretnutí vzišli ďalšie návrhy na úpravu okolia pamätníka, výsadbu zelene, osadenie mobiliáru, informačných tabúľ aj v cudzích jazykoch, na osadenie informačných smerových tabúľ  na okrajoch mesta, ktoré účastníci doručia na Mestský úrad Senica do konca januára 2018. Po odsúhlasení s Krajským pamiatkovým úradom bude možná ich realizácia.

Súčasne sa obraciame na verejnosť:  ak niekto disponuje fotografiami Pamätníka povstania okolo roku 1970 budeme radi ak nám ich zapožičia.  

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!