Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 08.03.2017 - 15:15  //  aktualizácia: 08.06.2017 - 11:18  //  zobrazené: 6733

Protipovodňové opatrenia za Okružnou ulicou

DSC_0497Po tom ako sa vo februári začali topiť ľady a voda sa z polí nad Okružnou ulicou valila do záhrad rodinných domov, pričom museli zasahovať hasiči a vodu z dvorov odčerpávať, stretli sa všetky dotknuté strany v stredu 8. marca na Mestskom úrade v Senici, aby sa dohodli na protipovodňových riešeniach v tejto oblasti.

Pozvanie primátora mesta na stretnutie prijali okrem obyvateľov tejto lokality aj zástupcovia Poľnohospodárskeho družstva Senica. Na stretnutí bolo  dohodnutých niekoľko protipovodňových riešení, aby v období prívalových dažďov nedochádzalo k ohrozovaniu majetku obyvateľov tejto lokality.  Tie budú realizované postupne. V najbližšej dobe bude zrealizované prečistenie kanalizácie, keďže pri odčerpávaní vody zo záhrad rodinných domov do kanalizácie bol zistený jej slabý prietok. Zároveň bolo Poľnohospodárske družstvo Senica upozornené, aby venovalo zvýšenú pozornosť lokalitám, kde hrozia záplavy a tieto polia obhospodarovali spôsobom, ktorý môže pomôcť lepšiemu vsakovaniu. Poľnohospodárske družstvo prisľúbilo pooranie poľa v tejto lokalite do určitej hĺbky, čo by malo zabrániť alebo zmierniť prípadné prívaly vody. Podľa osevného plánu budú na pole za touto lokalitou v tomto roku vysadené obilniny, ktoré zabezpečia lepšiu vsiakavosť vody. Toto sú však len krátkodobé protipovodňové riešenia. Situácia v tejto oblasti si však vyžaduje realizáciu trvalých riešení. Mesto Senica dá preto vypracovať štúdiu a následne projektovú dokumentáciu, v ktorej budú naprojektované protipovodňové riešenia pre lokalitu od Štefánikovej ulice, cez Komenského až po Čerešňovú ulicu. Z navrhnutého riešenia potom vyplynú ďalšie potrebné kroky, či už nutný výkup pozemkov alebo iné.  Mesto sa bude následne uchádzať o získanie financií z výzvy MŽP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, prípadne bude musieť nájsť peniaze vo vlastnom rozpočte.

Na záver stretnutia obyvatelia Okružnej ulice verejne poďakovali členom Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica, ktorí im niekoľko dní a nocí pomáhali s odčerpávaním vody, a tak pomáhali chrániť ich majetok.

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!