Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 09.02.2018 - 13:29  //  aktualizácia: 09.02.2018 - 13:40  //  zobrazené: 1148

Revitalizácia vnútrobloku v Sotine

Mesto Senica bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na revitalizáciu  vnútrobloku na Ulici S. Jurkoviča v Sotine.  Uspelo so žiadosťou v rámci Integrovaného  regionálneho operačného programu, Prioritnej osi 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.

Hlavným cieľom projektu je komplexná revitalizácia najstaršieho vnútrobloku sídliska Sotina s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Celkové oprávnené výdavky projektu  sú 710 445,28 eur, z toho nenávratné  výdavky činia 674 923, 02 eur. Rozdiel spolufinancuje Mesto Senica. S realizáciou projektu sa začne tento rok po podpísaní zmluvy o nenávratný finančný príspevok.   

Vnútroblok nachádzajúci sa na ulici S. Jurkoviča je zo všetkých strán ohraničený bytovými domami č. 1202 až 1208, v ktorých žije približne 1 300 obyvateľov. Bytové domy boli postavené a skolaudované v rokoch 1982 – 1983, odkedy  obyvatelia využívajú aj plochy vnútrobloku na športovo-rekreačné vyžitie. Nachádzali sa v ňom dve asfaltové ihriská určené pre športovanie, detské ihriská, chodníky a mestský mobiliár. Z estetického hľadiska bola plocha vnútrobloku zatrávnená a obyvateľmi domov čiastočne vysadená stromami rôznych listnatých a ihličnatých druhov. „Celá plocha vnútrobloku je v súčasnosti v pôvodnom stave, čomu zodpovedá aj technický stav spevnených plôch, chodníkov a mestského mobiliáru. Zo získaných peňazí sa nám podarí zlepšiť stav celého vnútrobloku naraz, zlepší sa život obyvateľom a projekt výrazne  prispeje k lepšiemu športovo-rekreačnému využitiu danej plochy,“  povedal vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy Ivan Šteffek.

Realizáciou aktivít projektu  bude komplexne zregenerovaná celá plocha  verejného priestranstva 10 256,85 m2 vnútrobloku  s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. „Ide o výnimočný projekt, ktorý sme v meste zatiaľ nikde inde v takom rozsahu  nerealizovali. Zahŕňa výmenu starých detských ihrísk za nové kvalitné certifikované zostavy, celkovú výmenu mestského mobiliáru, nové chodníky zo zámkovej dlažby, revitalizáciu zelene,“ informoval projektový manažér Mestského úradu Ľuboš Hazucha. Na ploche zostanú všetky existujúce stromy (iba jeden odstránia zo zdravotných dôvodov), ku ktorým   bude vysadených 7 ihličnanov   a 23 listnatých stromov.

Po realizácii projektu na najstaršom z vnútroblokov  na sídlisku Sotina  sa plne obnoví funkčnosť  všetkých objektov.

Viera Barošková

 

FOTOGALÉRIA

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!