Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 09.05.2017 - 22:21  //  aktualizácia: 12.10.2017 - 13:43  //  zobrazené: 299

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov mesta Senica vyberaných mestom Senica na základe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Názov a sídlo organizácie:

Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56

Poradové číslo vnútorného predpisu:

4A/2017

Vypracoval:

Langová Adela

Schválil:

Mgr. Branislav Grimm

Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu:

30.03.2017

Účinnosť vnútorného predpisu:

01.04.2017

Ruší sa vnútorný predpis:

Číslo: 6/2012 zo dňa: 27.9.2012

Účinnosť: 1.10.2012

Prílohy:

 

 

 

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!