Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.12.2017 - 14:10  //  aktualizácia: 12.12.2017 - 14:12  //  zobrazené: 70

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva TTSK 2016 - 2020

Mesto Senica, ako dotknutá obec podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe výzvy Okresného úradu Trnava na zverejnenie oznamuje verejnosti, že dňa 6.12.2017 jej Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil  výzvu na zverejnenie Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja 2016- 2020,“ ktorého obstarávateľom je Trnavský samosprávny kraj.

Verejnosti sú  dokumenty prístupné k nahliadnutiu v termíne od 12. decembra 2017 do 2. januára 2018 na Mestskom úrade v Senici č.d. 305  počas stránkových dní

pondelok            8.00 - 11.00, 13.00 - 14.30 hod.

streda                 8.00 - 11.00, 13.00 - 15.00 hod.

piatok                   8.00 - 11.00, 13.00 - 14.00 hod.

alebo na internetovej stránke mesta Senica- elektronická úradná tabuľa.

 

Verejnosť môže svoje písomné stanoviská  predkladať do 2.1.2018 na adresu:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

 

Zároveň informujeme, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja 2016- 2020,“ sa uskutoční dňa 19.12.2017 (utorok) o 9,00 hod. na Okresnom úrade Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava,  v priestoroch veľkej zasadačky na 1. poschodí (č. 112)

 

Mgr. Branislav Grimm

primátor mesta Senica

PRÍLOHY

Titulná strana TSK

(pdf - 336.68 kB)
Obsah TSK

(pdf - 334.88 kB)
TT POH SEA

(pdf - 3.07 MB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!