Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 14.03.2017 - 14:05  //  aktualizácia: 08.06.2017 - 11:14  //  zobrazené: 6580

Starostlivosť o členov na prvom mieste

p1013751Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Senica  (ZO SZTP) združuje 433 občanov s telesným a ťažkým telesným postihnutím, ktorým sa snaží pomáhať pri riešení ich každodenných problémov a  obhajovať ich  špecifické záujmy a potreby. Na výročnej členskej schôdzi pri  bilancovaní roka 2016 sa ich v Dome kultúry v Senici 13. marca zišlo 200.
 

Slovenský zväz  telesne postihnutých pôsobí ako mimovládna organizácia od roku 1990 a svoje aktivity sústreďuje na to, aby štátne orgány venovali väčšiu pozornosť riešeniu problémov  telesne postihnutých ľudí s cieľom integrovať ich viac do spoločnosti. O tomto hlavnom poslaní  organizácie hovorila na výročnom rokovaní predsedníčka ZO SZTP Otília Vizváryová na prvom mieste.  Sociálne poradenstvo  a sociálna prevencia slúži na to, aby  členovia organizácie, ale aj ďalší získali presné informácie o nárokoch a možnostiach rôznych  kompenzácií,  peňažných príspevkov či  riešení ďalších sociálno-ekonomických a  spoločenských záujmov.

Organizácia dbá tiež na prevenciu, v rámci ktorej sa každoročne konajú rekondičné  a rekreačné pobyty v kúpeľných či rekreačných zariadeniach. V Dennom centre pre organizácie tretieho sektora v Senici na tento účel  slúži   napríklad joga, ktorá je špeciálne upravená pre ťažko zdravotne postihnutých, koná sa raz do týždňa. Okrem toho každý mesiac športové aktivity pomáhajú udržiavať fyzickú kondíciu  a disciplíny sú zamerané na presnosť a sústredenosť. Tieto športové akcie zakončujú spievankami pri harmonike. Športových hier pre všetkých  sa zúčastnilo 100 členov. Najúspešnejší zastupovali základnú organizáciu na okresných i krajských  športových hrách telesne postihnutých, ktoré boli v septembri 2016 na Kunovskej priehrade.

V spoločenskej a kultúrnej činnosti hodno spomenúť putovnú celoštátnu  výstavu Svet ako ho vidíme my, čo bola prezentácia zručností členov a do ktorej sa zapojilo aj niekoľko členiek  ZO SZTP Senica. Uskutočnil sa 3. ročník okresnej súťaže Senická barlička v speve, prednese poézie a prózy, v ktorej mala organizácia takisto svoje  zastúpenie. V novembri 2016 zorganizovali aj Katarínsky ples v Dome kultúry, počas roka boli na dvoch poznávacích zájazdoch, posedeli si s jubilantmi, stretávali sa v klube na Továrenskej ulici  každý pondelok a štvrtok od 13. hod.

Pani Otília Vizváryová vyzdvihla aj dobrovoľnícku prácu členov Rady základnej organizácie a aktivistov, ktorí prispievajú k napĺňaniu základného poslania organizácie, a to starostlivosti o telesne postihnutých členov a obhajobu ich práv. Činnosť základnej organizácie vyzdvihol tiež  zástupca primátora Senice Ján Hurban, najmä prácu smerujúcu k zlepšeniu a skvalitneniu života telesne postihnutých ľudí. Podčiarkol, že Mesto Senica vychádza všetkým organizáciám v ústrety a spolupráca so ZO SZTP je  príkladná.  Práca v prospech iných je síce krásna, napĺňajúca, ale vyžaduje si aj veľa síl a trpezlivosti, konštatovala predsedníčka Otília  Vizváryová a plánované aktivity na tento  rok dávajú tomuto tvrdeniu za pravdu. Opäť sú tam zahrnuté tradičné a osvedčené akcie, ktoré si budú vyžadovať potrebné organizačné zázemie.

Keďže členovia organizácie sa zaujímajú o život v meste a zídu sa im niektoré praktické rady,  na  výročnú členskú schôdzu pozvali aj zástupcov senickej  Mestskej polície.  Po prvýkrát boli na  schôdzi takejto organizácie prítomní náčelník MsP Rastislav Janák a jeho zástupca Ferdinand Filip, ktorí odpovedali nielen na niekoľko otázok ohľadom dopravy, ale hlavne poskytli prítomným cenné rady z hľadiska bezpečnosti, ochrany pred  zlodejmi, apod.

Výročnú členskú schôdzu spestrila svojím vystúpením hudobno-spevácka skupina Seniori zo Šaštína-Stráží.

 

bar

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!