Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.11.2017 - 14:09  //  aktualizácia: 07.11.2017 - 14:52  //  zobrazené: 128

Zmena VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a Dodatok VZN č. 3A - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 - ODLOŽENÉ

Zmena  VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  a Dodatok VZN č. 3A  - o  miestnom poplatku  za  komunálne odpady  a drobné stavebné  odpady na rok 2018 - ODLOŽENÉ

 

Oba materiály boli  prerokované na 5. MsR dňa 2.11.2017 a bolo  odporučené predložiť ich  na rokovanie MsZ až  14. decembra 2017  z dôvodov, že dňa 18.10.2017 bola  prijatá Národnou radou SR  novela zákona o odpadoch č. 79/2015, ktorá prináša zásadné zmeny, ktoré musia byť zapracované do všeobecne záväzných nariadení mesta, v súlade s platnou legislatívou.

Preto oba materiály sťahujeme aj zo zverejnenia na úradnej tabuli a budú opäť  zverejnené až  po zapracovaní legislatívnych zmien  v zákonných lehotách až pred rokovaním MsZ, ktoré sa uskutoční 14. decembra 2017.

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!