Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Kultúra
publikované: 27.09.2021 - 15:01  //  aktualizácia: 27.09.2021 - 15:03  //  zobrazené: 161

Dofe už aj v senickom CVČ

 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi od 14 do 24 rokov, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. DofE pomáha mládežníkom mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí  rozvíjať ich zručnosti, zdravý životný štýl a chuť pomáhať druhým.  Jedinečným zážitkom a skúsenosťou je Dobrodružná expedícia, ktorú si účastníci sami precízne pripravujú. Registrácia prebieha už počas mesiaca október a záujemcovia sa môžu prihlasovať v Centre voľného času v Senici, kde práve vzniklo otvorené miestne centrum pre program DofE. Otvorené preto, lebo šancu prihlásiť sa majú žiaci a študenti všetkých škôl zo Senice i okolia, ak spĺňajú vekovú hranicu. S pomocou certifikovaných vedúcich si nastavia splniteľné ciele v oblastiach šport, talent a dobrovoľníctvo a počas nasledujúcich troch až šiestich mesiacov budú s podporou vedúceho a mentorov na sebe pracovať. Najväčším dobrodružstvom bude určite expedícia, ktorá v bronzovej etape trvá deň a noc... Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza, bez ohľadu na úspešnosť v škole. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, vytrvalejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. (Študenti Obchodnej akadémie v Senici majú vlastné centrum pre DofE, len pre svojich študentov). Všetko potrebné Vám vysvetlíme, stačí prísť osobne do CVČ, alebo zavolať. Tešíme sa na Vás!

 

Mgr. Silvia Krišáková, Mgr. Jozef Krišák

 

Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:
• Mgr. Silvia Krišáková, mail:  silvia.krisakova.cvc@gmail.com
• Mgr. Jozef Krišák, mail: jozef.krisak@zoznam.sk

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!