Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Strategické dokumenty
publikované: 12.12.2017 - 10:21  //  aktualizácia: 12.12.2017 - 10:27  //  zobrazené: 4173

Generel cyklistickej dopravy mesta Senica

Účelom územného generelu cyklistickej dopravy v meste Senica je navrhnúť komplexnú hlavnú a doplnkovú cyklistickú infraštruktúru na území mesta so všetkými príslušnými zložkami a nárokmi na priestor.

Jeho cieľom je nastolenie funkčnej koncepcie rozvoja udržateľného spôsobu dopravy a zníženie podielu motorovej dopravy v meste na základe myšlienky rozvoja „zdravého“ mesta. Zvýšením kvality cyklistickej infraštruktúry kladne prispieť k ďalšiemu rastu používania bicyklov v rámci dopravy v meste. To vo svojom dôsledku povedie k väčšej priepustnosti mesta pre všetky druhy dopravy.

Návrh musí zohľadňovať jestvujúcu a plánovanú dopravnú infraštruktúru a plynule na ňu nadviazať. Musí vo výraznej miere prispieť k bezpečnosti cyklistov ale aj chodcov a vodičov motorových vozidiel.

Územný generel je územnoplánovací podklad pre spracovanie alebo doplnenie záväznej územnoplánovacej dokumentácie – územného plánu mesta

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!