Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 25.07.2023 - 09:35  //  aktualizácia: 25.07.2023 - 09:38  //  zobrazené: 923

Hasiči upozorňujú na požiare v lete

Vonku je teplo, príroda volá do lesov na pikniky a za ďalšími aktivitami, ktoré ponúka pobyt v prírode. Aby sme sa aj z prírody vracali zdraví, krásni, opálení a oddýchnutí, so samými krásnymi spomienkami, buďme ostražití, predovšetkým pred neželaným ohňom. Lesné požiare sa zväčša začínajú horením pôdneho pokrytia. Spoločným znakom týchto požiarov je postupné šírenie plameňa. Rýchlosť šírenia požiaru závisí od hustoty, druhu a stavu rastlinného pokrytia, jeho vlahy, od vlhkosti vzduchu a jeho teploty, charakteru a reliéfu prostredia, klimatických podmienok a rýchlosti vetra. V roku 2022 vzniklo v lesnom hospodárstve celkom šesť požiarov s priamou škodou 7 840 eur. Za prvý polrok 2023 vznikol v lesnom hospodárstve jeden požiar bez vyčíslenia priamej škody.

 

Každé ročné  obdobie má svoje špecifiká. Leto sa vyznačuje spravidla vysokou teplotou vzduchu, ktorá sa v kombinácii so suchým počasím stáva priaznivým faktorom pre vznik požiarov v prírode. V tomto ročnom období vykonávajú poľnohospodári dôležité činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými je zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy. Tieto poľnohospodárske činnosti sú zvlášť nebezpečné z hľadiska vzniku a rozšírenia požiaru, o čom svedčia aj štatistické údaje požiarovosti. Napríklad v okrese Senica vzniklo v roku 2022 v odvetví poľnohospodárstva 14 požiarov s priamou škodou 25 220 eur. Za prvý polrok 2023 vznikol v odvetví poľnohospodárstva jeden požiar s priamou škodou sto eur.

 

Za celý rok 2022 na území okresu Senica vzniklo 88 požiarov s celkovou výškou škody 427 750 eur. Pri týchto požiaroch bola usmrtená jedna osoba a dve osoby boli zranené. Najčastejšou príčinou vzniknutých požiarov bola: iná nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb (15 prípadov) a úmyselné zapálenie neznámou osobou (8 prípadov).

prvom polroku 2023 vzniklo na území okresu Senica 39 požiarov s celkovou priamou škodou vo výške 140 680 eur. Pri týchto požiaroch nebola usmrtená žiadna osoba a tri osoby boli zranené. Z dôvodu úmyselného zapálenia neznámou osobou bolo zistených sedem požiarov, z inej nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb vznikli štyri požiare. Deti vo veku 6 až 15 rokov spôsobili v prvom polroku jeden požiar.

 

Leto je obdobím dovoleniek a školských prázdnin. S tým sú spojené aj prechádzky turistov po lese, ako aj zvýšený pohyb detí v prírode, často bez dozoru. Všetci  sme povinní predchádzať vzniku požiarov, ale zvlášť vyzývame rodičov, aby nenechávali deti bez dozoru, zabránili deťom hry v blízkosti stohov, lánov obilia či slamy na poliach a prísne zakročili pri zistení zápaliek u detí.

 

Veríme, že tieto rady prispejú a zabránia vzniku požiarov a len spoločné úsilie a opatrnosť nám pomôžu preklenúť obdobie leta bez veľkých morálnych a finančných strát.

  

pplk. Ing. Jarmila  Barcaj Drinková
odborný inšpektor Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!