Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 09.03.2023 - 16:12  //  aktualizácia: 09.03.2023 - 15:53  //  zobrazené: 638

Jarné prázdniny využili na výmenu elektroinštalácie

Základná škola na ulici V. Paulínyho-Tótha v Senici, ktorá minulý rok dostala nové zateplenie a fasádu, sa v uplynulých dňoch dočkala realizácie prvej fázy výmeny elektroinštalácie a osvetlenia. Výmenu elektrických rozvodov, elektrických rozvádzačov a časti svietidiel sa podarilo urobiť v rekordne rýchlom čase počas dvoch týždňov, pričom väčšina prác bola zrealizovaná cez jarné prázdniny. 

Výmena elektrických rozvodov mohla byť vykonaná vďaka finančným prostriedkom z Ministerstva školstva SR, na ktoré mesto Senica podalo v auguste 2022 žiadosť na riešenie havarijného stavu elektroinštalácie na Základnej škole V. Paulínyho-Tótha v Senici vo výške 140 tisíc eur. Tá bola schválená a samospráve bolo v decembri 2022 pridelených 70 tisíc eur na prvú etapu rekonštrukcie elektroinštalácie na tejto škole. 

Elektrické rozvody vo viac ako 50-ročnej budove už boli v nevyhovujúcom stave. V škole dochádzalo k poruchám a výpadkom elektrickej energie z dôvodu preťaženia siete. Táto investícia bola potrebná aj vzhľadom na zrealizovaný projekt modernizácie odborných učební. „Veľmi často sa stávalo, že pri spustení nových zmodernizovaných učební vyhadzovalo staré poistky. Aby žiaci mohli nové odborné učebne naplno využívať, museli sme dať do poriadku elektrické siete a prispôsobiť ich dnešným technickým požiadavkám,“ vysvetľuje Mária Výletová z Finančného oddelenia Mestského úradu v Senici, ktorá má „pod palcom“ investičné projekty na všetkých senických školách už dlhé roky. 

Okrem nových káblových rozvodov, nových rozvádzačov a výmeny časti osvetlenia, boli zrealizované aj znížené kazetové stropy, ktoré boli financované z rozpočtu školy. „Naša škola sa do prác zapojila nielen finančne, ale pedagogickí i nepedagogickí pracovníci sa podieľali na prípravných prácach, na vynášaní lavíc a následne na čistení priestorov. Vyučovací proces bol obmedzený len minimálne, keď počas dvoch dní dostali žiaci riaditeľské voľno,“ dodáva riaditeľ školy Vladimír Šváček. 

Som rád, že sa nám podarilo vybaviť a zrealizovať ďalšiu investíciu do oblasti školstva a opravou elektroinštalácie prispieť k ďalšiemu zhodnoteniu objektu tejto školy, ale aj reálne skvalitniť podmienky na vzdelávací proces. Druhú etapu výmeny elektroinštalácie a osvetlenia na tejto škole plánujeme zrealizovať počas letných prázdnin,“ dodáva primátor mesta Martin Džačovský. Cez letné prázdniny bude školu čakať aj „veľké“ maľovanie, keďže výmena elektroinštalácie si vyžiadala sekanie do muriva. Elektroinštalačné práce v rekordne rýchlom čase zrealizovala na základe výberového konania vysúťažená spoločnosť VKS Elto s. r. o.

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!