Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 28.11.2019 - 14:51  //  aktualizácia: 28.11.2019 - 15:19  //  zobrazené: 146

Jasličkári už majú nové hracie prvky

Mesto Senica podalo v tomto roku viaceré projekty na nové detské ihriská v meste. Jedným z úspešných projektov bol aj projekt s názvom Zdravé deti – naša budúcnosť, vďaka ktorému majú deti v Mestských jasliach v Senici nové hracie prvky.

Toto detské ihrisko bolo zrealizované vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja, ktorý projekt podporil sumou 2713 eur, zvyšných 5000 eur bolo dofinancovaných z rozpočtu mesta.

Mestské jasle fungujú od roku 2011 a sú medzi rodičmi a ich deťmi veľmi obľúbené. Vznikli zo sanatória zameraného na ochorenia dýchacích ciest. Sú to jediné jasličky zriadené mestom   v okrese Senica i na Záhorí v rámci trnavského kraja, a tak ich navštevujú deti nielen z nášho mesta, ale aj z okolitých obcí.  Má dve oddelenia, ktoré zabezpečujú starostlivosť o  30 detí od 1 do 3 rokov.

Vzhľadom na kvalifikovaný personál zdravotných sestier a predchádzajúce skúsenosti, senické jasle okrem celodennej starostlivosti  do svojho procesu aplikujú svoju zdravotnícku prax a zaraďujú doň zdravotnícke cvičenia,  napr. dýchaciu gymnastiku ako prevenciu pred zvýšenou chorobnosťou detí, ktoré po prvýkrát prichádzajú do kolektívu. Prevencia okrem iného spočíva v pohybe a pobyte detí na čerstvom vzduchu, ktorým sa posilňuje imunita. Doterajšie herné prvky v areáli jaslí nevyhovovali súčasným normám, a tak museli byť odstránené, uzavretý  musel byť aj areál záhrady.

V letných mesiacoch boli v záhrade  jaslí osadené niektoré z hracích prvkov. Areál tak bol deťom opäť sprístupnený a opäť môžu počas dňa tráviť kvalitný pobyt vonku spojený s pohybom. Nové herné zostavy sú  prioritne zamerané na rozvoj pohybových zručností detí tak, aby podnecovali k behu, podliezaniu, preliezaniu a precvičovaniu motoriky. V záhrade bude z hracích prvkov vybudovaná prekážková dráha zložená z tunelov, mostíkov, či schodíkov. Viaceré prvky sú však variabilné, a  tak budú počas zimy využité vo vnútri jasličiek. Dráha, ktorá tak vynikne, bude rozvíjať pohybové zručnosti detí, posilňovať  ich kondíciu, imunitu a podporovať ich zdravý vývoj. Okrem herných prvkov je v záhrade jaslí nový hrací domček a lavičky.

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!