Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚL 07, 2022
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 22.06.2022 - 10:14  //  aktualizácia: 22.06.2022 - 10:17  //  zobrazené: 227

Júnové zastupiteľstvo má určiť počet poslancov i obvodov pre volebné obdobie 2022 - 2026

V poradí 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici zvolal primátor Martin Džačovský na štvrtok 23. júna do veľkej zasadačky Mestského úradu v Senici so začiatkom o 15.00 hodine.

V návrhu 25-bodového programu sa nachádza aj materiál o určení počtu poslancov a volebných obvodov do orgánov samospráv obcí a miest pre tohtoročné samosprávne voľby, ako aj určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2022 až 2026.
 

Predkladaný materiál k tomuto bodu počíta s piatimi volebnými obvodmi, čo je o tri menej, ako súčasný stav. Návrh mení smerom nadol aj počet poslancov, ktorí budú zasadať v mestskom zastupiteľstve v budúcom volebnom období - zo súčasných 25 na 19, nakoľko počet obyvateľov mesta Senica sa dostal pod 20-tisícovú hranicu. K dátumu 2. júna mala Senica 19 978 obyvateľov a zákon o obecnom zriadení určuje počet poslancov obecného zastupiteľstva obce s počtom obyvateľov do 20 tisíc v rozpätí od 13 do 19.

„Iniciovali sme stretnutie so všetkými poslancami k tejto téme, pričom väčšina z nich sa zúčastnila. Témou stretnutia bola otázka počtu volebných obvodov, pri ktorej sa poslanci vo väčšine zhodli na zlúčení niektorých obvodov. Pri ďalšej otázke, kde sa riešil počet poslancov v budúcom volebnom období sa väčšina súčasných poslancov z rozpätia 13 až 19 možných poslancov zhodla na čísle 19. Na základe týchto záverov bol sformulovaný návrh materiálu do zastupiteľstva, ktorý definuje počet poslancov na 19 a počet volebných obvodov na päť,“ informuje primátor Senice Martin Džačovský o návrhu materiálu na štvrtkové mestské zastupiteľstvo.

V programe júnového MsZ mesta Senica sú zaradené aj výročné správy za uplynulý rok obchodných spoločností mesta alebo spoločností, kde má mesto majetkový podiel: Technické služby Senica, a. s., Mestský podnik služieb, spol. s r.o., Stoma Senica, a.s., Poliklinika Senica, n.o., Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. a Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!