Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 06, 2020
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 12.08.2019 - 12:21  //  aktualizácia: 27.08.2019 - 15:14  //  zobrazené: 1048

Kedy a kam s objemným a stavebným odpadom?

OBJEMNÝ ODPAD

 

Občania Senice môžu BEZPLATNE jedenkrát za mesiac v rámci kalendárneho roka,  v určený deň podľa harmonogramu zberu objemného odpadu, vyložiť takýto odpad na stojisko kontajnerov pri bytovom dome, alebo priestranstve pred svojim rodinným domom, odkiaľ bude odvezený a zhodnotený alebo zneškodnený.

Odpad musí byť pripravený tak, aby nebol prekážkou pre cestnú premávku a podľa možností upravený tak, aby zaberal čo najmenší objem (rozobraný, zviazaný).

Aby sa zamedzilo znečisťovaniu a zaberaniu verejných priestranstiev a stojísk kontajnerov je možné tento odpad vyložiť výlučne v deň zberu do 7:00 alebo deň pred termínom zberu.

 

Harmonogram zberu objemného odpadu v meste Senica podľa lokality a ulíc je uvedený na stránke mesta Senica alebo na stránke Technických služieb Senica a.s.  

http://www.tssenica.sk/harmonogramy.html

 

Do zberu objemného odpadu patrí : starý nábytok, koberce, podlahoviny, matrace, dvere, biela technika – elektroodpad

Do zberu objemného odpadu nepatrí : drobný stavebný odpad, umývadlá, WC misy, vane, stavebný odpad z búrania a rekonštrukcií, strešné krytiny, komunálny odpad, triedený odpad, bioodpad

 

Pri vzniku objemného odpadu mimo vývozných dní má občan Senice možnosť tento odpad BEZPLATNE odovzdať v Zbernom dvore Technických služieb Senica a.s. na Železničnej ulici v rámci otváracích hodín,

v pracovných dňoch PONDELOK až PIATOK  8:00 – 16:00, v SOBOTU 8:00 – 14:00.

alebo

si občan pristavenie kontajnera a odvoz (zneškodnenie/zhodnotenie) objemného alebo iného odpadu objedná individuálne za úhradu v Technických službách Senica a.s. na tel. č.034/6513101-2 v zmysle cenníka.

 

V prípade ak bude odpad vyložený na verejnom priestranstve alebo stojisku kontajnerov mimo určených vývozných dní, občan poručuje VZN č. 64, čím sa dopúšťa priestupku a môže mu byť uložená pokuta mestom do výšky 166 €.  

 

STAVEBNÝ ODPAD a DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

 

Občania Senice môžu svoj stavebný odpad odovzdať v Zbernom dvore Technických služieb Senica a.s. na Železničnej ulici v rámci otváracích hodín,

v pracovných dňoch PONDELOK PIATOK  8:00 – 16:00, v SOBOTU 8:00 – 14:00,

za úhradu platobným výmerom z mesta podľa platného cenníka.

 

Na území mesta Senice je zakázané stavebný odpad a drobný stavebný odpad (WC misy, umývadlá, vane, vybúraná sutina, dlaždice, obkladačky...) pod hrozbou pokuty vhadzovať do nádob (kontajnerov) na komunálny odpad, separovaný zber a umiestňovať na verejné priestranstvá alebo stojiská kontajnerov.    

 

Podnikatelia, právnické osoby, živnostníci môžu svoj odpad doviezť a odovzdať za úhradu v Zbernom dvore Technických služieb Senica a.s. na Železničnej ulici v rámci otváracích hodín,

v pracovných dňoch PONDELOK PIATOK  8:00 – 16:00, v SOBOTU 8:00 – 14:00,

alebo    

si pristavenie kontajnera a odvoz odpadu (zneškodnenie/zhodnotenie) objednajú individuálne za úhradu v Technických službách Senica a.s. na tel. č.034/6513101-2 v zmysle cenníka.    

 

 

Ing. Peter Turza

zástupca riaditeľa

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!