Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 16.07.2020 - 11:52  //  aktualizácia: 16.07.2020 - 15:40  //  zobrazené: 291

Na trojke bude Letná škola. Kto sa ešte prihlási?


Základná škola na Sadovej ulici v Senici sa zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a získala finančné prostriedky vo výške 1600 eur, za ktoré si zhruba 40 detí užije počas dvoch týždňov formou zážitkového, hravého a tvorivého učenia letnú školu. Dá sa povedať, že pôjde o denný tábor zameraný na zážitky, prostredníctvom ktorých deti získajú nové vedomosti a zručnosti najmä z oblasti prírodovedy a vlastivedy.

Letná škola je určená pre žiakov 1. – 5. ročníkov.  Deti budú dochádzať do školy denne od 8:00 do 16:00 hod.  Dopoludňajšia činnosť bude zameraná skôr na čitateľské aktivity a didaktické hry. Popoludní budú aktivity orientované na výlety do blízkeho okolia vo forme vychádzok, exkurzií, ale aj celodenných výletov. Témou letného vyučovania budú povesti o hradoch v našom regióne – Beckov, Červený kameň, Trenčín... Žiaci budú môcť vymyslieť báseň pre Fatimu alebo list hradnému pánovi. Chýbať ale nebudú ani pohybové aktivity v podobe stredovekého zápolenia, rytierskych zápasov, lukostreľby, či pretekov princezien. Počas týždňa sa budú deti učiť pozorovať prírodu a počas praktických úloh si ukážu aj stravovanie v stredoveku. Vedúci letnej školy budú pri riešení úloh a zadaní podporovať spoluprácu žiakov, učiť ich hľadaniu spoločných riešení, argumentácií a obhajobe svojho názoru.

Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID - 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania na školách, síce nekopírujú klasickú výučbu, ale mali by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ak vás táto ponuka Letnej školy v Senici zaujala, škola ponúka ešte niekoľko voľných miest. Prihlásiť sa a získať viac informácií možno u riaditeľky ZŠ Sadová Ing. Svetlany Chábelovej na tel. č. 0917 274 414.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!