Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 29.04.2022 - 14:44  //  aktualizácia: 29.04.2022 - 14:48  //  zobrazené: 212

Nebezpečný odpad sa bude zbierať 12. a 19. mája

Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica

Oznam termínov zberu

komunálnych odpadov s obsahom nebezpečných látok

Oznamujeme verejnosti, že v mesiaci máj 2022 sa uskutoční zber komunálnych odpadov s obsahom nebezpečných látok, podľa rozpisu uvedeného v harmonograme zberu triedeného odpadu, ktorý bol distribuovaný do domácností na začiatku kalendárneho roka.

Do skupiny komunálnych odpadov s obsahom nebezpečných látok  patria:

použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, žiarivky a iné odpady s obsahom ortuti  (napr. žiarivky, výbojky a pod.), lepidlá, rozpúšťadlá, farby, kyseliny, zásady, pesticídy, detergenty obsahujúce nebezpečné látky a elektroodpady (napr. televízory, monitory, domáce elektrospotrebiče väčších rozmerov – chladničky, práčky a pod).

Odpad môžu občania vyložiť v deň zberu do 7,00 hod alebo deň pred termínom zberu pred svoj rodinný dom a pri bytových domoch na stojisko kontajnerov. Termíny zberu:

Dňa 12. mája 2021 (štvrtok)  sa zber uskutoční:

Z bytových domov na uliciach : Kalinčiakova, Palárikova, Štefánikova 701, 702, 703, 704, 707, 709, 726, 1559/2, J. Kráľa  738 a 739, Hollého 740, Námestie oslobodenia 16, Vajanského, Hviezdoslavova, Železničná, Robotnícka, Bottova, Továrenská, Hurbanova, Ružová, Priemyselná, Agátová, Záhradná, Dlhá, V. Paulínyho – Tótha, Kolónia, miestna časť Čáčov

z rodinných domov na uliciach: Robotnícka, Bottova, Štúrova, Krátka, Školská, Sládkovičova, Bernolákova, Priemyselná, Dlhá, V. Paulínyho – Tótha, Ružová, Hviezdoslavova, Železničná, Tehelná, Záhradná, Agátová, Smreková, Jabloňová, Kalinová, Lipová, Stromová,  Orgovánová, Kaplinská, Olivová, Kvetná, Muškátová, Jasmínová, Topoľová, Astrová, Hurbanova, Továrenská, Kolónia, miestna časť Čáčov, Gaštanová, Orechová a Morušová ul.

Dňa 19. mája 2022 (štvrtok) sa zber uskutoční:

Z bytových domov na uliciach : Štefánikova 720, 721, 722, 723 a 725, Námestie oslobodenia 4, J. Kráľa 734 a 736, Hollého 741, 743, 745, 746,748, 751, 752 a 753, Generála L. Svobodu, L. Novomeského, Sv. Cyrila a Metoda,  Sv. Gorazda, J. Mudrocha, S. Jurkoviča, na Sotinskej ul., Sadovej ul., Komenského ul., Moyzesovej, ul. SNP, J. Bežu, Horné Suroviny, Dolné Suroviny, miestna časť Kunov.

z rodinných domov na uliciach: J. Závodského, J. Náhlika, Š. Pilárika, J. Fándlyho, J. Bežu, Rovenská, J. Mudrocha, Sadová, Slnečná, Mesačná, Veterná, Teplická, Lúčna, Mlynská, Hájska, Potočná, Poľná, Fajnorova,  Brezová, Dr. I. Horvátha, M. Nešpora Okružná, L. Vaníčka, M. Braxatorisa, J. Jonáša, Čerešňová, J Kráľa, Hollého, Moyzesova, SNP, Komenského, Štefánikova, Sotinská, S. Jurkoviča, miestna časť Kunov, Horné Suroviny, Dolné Suroviny, Brestové a Košútovec.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!