Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 09.05.2022 - 08:56  //  aktualizácia: 13.05.2022 - 13:33  //  zobrazené: 309

Noc v Múzeu Senica v netradičnej atmosfére a so sprístupnením vežičky

Aj mestské Múzeum Senica sa zapojí do blížiacej sa Noci múzeí a galérií, ktorá bola pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí tento rok stanovená na sobotu 14. mája. V rámci širšieho medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérii sa v senickom mestskom múzeu uskutočnia dve komentované prehliadky v netradičnom nočnom čase a príťažlivej atmosfére.

NOC v MÚZEU SENICA 2022
sobota 14. máj 2022
dve komentované prehliadky: od 20:00 a od 21:00 h

 

Návštevníkom bude spoločnosť počas sobotňajšej noci robiť kurátor Múzea Senica Tomáš Motus, ktorý ich bude sprevádzať historickými priestormi mestského múzea zahalenými rúškom tmy. Okrem prehliadky stálych expozícii – archeológia, história budovy a Česká cesta, si návštevníci budú môcť pozrieť aj veľkú maketu starej Senice z 19. storočia. Netradične bude sprístupnený náhľad do vežičky múzea, čo je malý priestor s točitými schodmi, ktorý ostáva bežne počas roka pohľadom návštevníkov ukrytý. Každý z návštevníkov si okrem zaujímavého zážitku odnesie z Múzea Senica na pamiatku i malý darček.

Príďte s nami odkryť tajomstvá mestského múzea, miesta, kde sa písala história Senice!

http://muzeum.senica.sk

Múzeum Senica sídli v budove bývalej sokolovne a letohrádku, ktorej kompletná rekonštrukcia bola senickou samosprávou zavŕšená v auguste 2020 a bezpochyby patrí k najkrajším historickým objektom mesta. Múzeum Senica bolo zároveň jedným z dvanástich finalistov 15. ročníka celoslovenskej súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix (vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry SR), ktorých odborná porota vybrala spomedzi 31 prihlásených súťažných pamiatok z celého Slovenska. Rezort kultúry týmto spôsobom upozorňuje na úspešnú snahu vlastníkov a autorov pri obnove kultúrno-historických pamiatok, čím sa podieľajú na záchrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborná porota súťaže udelila pracovníčke Mestského úradu Senica Ľubici Kadlec Melišovej, pracujúcej na referáte projektov a regionálneho rozvoja, čestné uznanie za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu -  objektu letohrádku, neskôr sokolovne, teraz mestského múzea v Senici a Habánskeho mlyna v Sobotišti.
„Úprimne sa teším a blahoželám našej šikovnej spolupracovníčke pani Ľubici Kadlec Melišovej, ktorá sa dočkala tohto uznania aj z radov odborníkov za príkladné úsilie a veľké nasadenie pri práci na manažovaní projektov, ktorých výsledkom bola záchrana kultúrnych pamiatok v našom meste i regióne,“
zareagoval na udelenie čestného uznania primátor Senice Martin Džačovský.

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!