Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 14.04.2020 - 12:51  //  aktualizácia: 15.04.2020 - 08:47  //  zobrazené: 1812

Oznam pre žiadateľov o rybárske lístky

Z dôvodu prijatia opatrení proti šíreniu vírusu COVID 19 a obmedzenia osobného styku zamestnancov Mestského úradu Senica s verejnosťou, je postup na zakúpenie rybárskych lístkov (trojročných, ročných, mesačných a týždenných) nasledovný:

1. Žiadateľ o vydanie rybárskeho lístka zašle písomnú žiadosť elektronicky e-mailom na adresu:  miroslava.saibelova@senica.sk alebo robert.mozolic@senica.sk  

2. Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko a trvalé bydlisko žiadateľa.

3. Ďalej je potrebné, aby v prílohe žiadosti bolo priložené čestné prehlásenie o čísle platného občianskeho preukazu alebo pasu žiadateľa.

4. Za rybársky lístok je potrebné zaplatiť bezhotovostne bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet v Prima Banke Slovensko a.s. a k žiadosti priložiť doklad o zaplatení úhrady za rybársky lístok.

číslo účtu - IBAN: SK78 5600 0000 0092 0051 6002, variabilný symbol: 2020 a do poznámky uveďte meno a priezvisko žiadateľa

 

Po splnení týchto podmienok si žiadateľ bude môcť vyzdvihnúť rybársky lístok na Mestskom úrade v Senici na Informáciách od pondelka 20. 4. 2020.

Pozn.: Žiadateľ, ktorý by chcel použiť rybársky lístok ešte pred dátumom 20. 4. 2020 sa pre účely kontroly rybárskou strážou, hodnoverne preukáže dokladom o úhrade za rybársky lístok. 

 

Cena rybárskych lístkov je nasledovná :

  • Týždenný      1,50 EUR
  • Mesačný       3,00 EUR
  • Ročný            7,00 EUR
  • Trojročný   17,00 EUR

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!