Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 08.10.2021 - 13:43  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 14:30  //  zobrazené: 718

Oznámenie o obsadení pracovného miesta na dohodu - dohľad nad prechádzaním cez priechody pre chodcov

Mesto Senica, Mestská polícia Senica

ako zamestnávateľ podľa § 6 z.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

zverejňuje oznámenie o obsadení pracovného miesta na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

 

Mestská polícia v Senici príjme na Dohodu o pracovnej činnosti aktívnych dôchodcov ochotných vykonávať dohľad nad prechádzaním cez priechody pre chodcov:

Pracovná pozícia: zamestnanec mesta Senica, Mestskej polície Senica určený k zastavovaniu vozidiel

sídlo: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56,  905 25 Senica

 

Počet obsadzovaných miest: 5

 

Dátum na podanie žiadostí o prijatie do zamestnania: do 25. 10. 2021

 

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie

Práca vhodná aj pre poberateľa starobného a invalidného dôchodku

 

Dátum nástupu na pracovné miesto: dohodou

 

Mzdové ohodnotenie: 4,00 EUR/hodina

 

Rozsah pracovného času: maximálne 10 hodín týždenne

Časový harmonogram výkonu práce: 1 hodina denne v čase od 7,00 hod. do 8,00 hod. v dňoch školského vyučovania a podľa požiadaviek zamestnávateľa

 

Obsah pracovnej činnosti: dávanie pokynov na zastavovanie vozidiel na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl, usmerňovanie dopravných prostriedkov pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí v meste Senica

 

Miesto výkonu práce: určený priechod pre chodcov na území mesta Senica – ulica Dlhá, Sládkovičova, Námestie oslobodenia - pri Okresnom súde, Sotinská - pri novom kostole

 

Požadované schopnosti a osobnostné predpoklady:

- zdravotná spôsobilosť na prácu vykonávanú na vonkajšom pracovisku

- základná znalosť dopravných predpisov (pred výkonom práce zamestnanci absolvujú školenie)

- bezúhonnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, dôveryhodnosť, komunikatívnosť

 

    

Záujemcovia doručia svoje žiadosti do podateľne Mestského úradu na adresu:  

Mestský úrad Senica, Mestská polícia Senica                                                                                          

Štefánikova 1408/56

905 25  S e n i c a    

 

Bližšie informácie poskytuje:  Mgr. Jaroslav Pecha, náčelník Mestskej polície Senica,

kontakt: tel.  034/ 651 5886, e-mail: msp@senica.sk

 

                                                       

                                                                         

Ing. Mgr. Martin Džačovský                                                                                                                 

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!