Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
 • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 12.04.2022 - 13:08  //  aktualizácia: 12.04.2022 - 13:21  //  zobrazené: 1026

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu upratovačka

MESTO SENICA

ako zamestnávateľ podľa § 6 z.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení zverejňuje

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Senici,

 na Oddelení organizačnom a vnútornej správy, na pozíciu upratovačka

 

Dátum na podanie žiadostí o prijatie do zamestnania: do 22. 04. 2022

 

Popis pracovnej pozície: upratovačka Mestského úradu Senica, vykonáva upratovanie zverených priestorov v spoločnosti

 

Pracovný pomer: na dobu určitú počas zastupovania dlhodobej pracovnej neschopnosti,

s 3 mesačnou skúšobnou dobou, s možnosťou trvalého pracovného pomeru.

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56,  905 25 Senica

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa,  odporúčané vzdelanie stredné           

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto:  dohodou

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • zdravotná spôsobilosť
 • samostatnosť, dochvíľnosť
 • manuálna zručnosť
 • cit pre čistotu
 • bezúhonnosť
   
  Požadované doklady k žiadosti:
  1/ písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
  2/ doklad o dosiahnutom vzdelaní
  3/ profesijný štruktúrovaný životopis
  4/ čestné vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise
  5/ vyhlásenie žiadateľa o zdravotnej spôsobilosti na výkon posudzovanej práce
  6/ písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade   
      s ustanoveniami z. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
   
  Mzdové ohodnotenie a benefity: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme v platnom znení  základná tarifná mzda v  1.  platovej triedy v rozpätí   572,00 € - 686,50,00  €, možnosť získania príplatku až do výšky 100% tarifného platu, práca na hlavný pracovný pomer, príjemné pracovné prostredie, práca v 2-zmennej prevádzke a to od 05,00 hod. do 08,00 hod. a od 14,00 hod. do 19,00 hod., zákonné príplatky za prípadnú prácu nadčas, víkendovú prácu a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou.                                                                                

 

Záujemcovia  doručia svoje žiadosti osobne na adresu:   Mestský úrad Senica                                                                                           

                                                                                                podateľňa       

                                                                                                Štefánikova 1408/56

                                                                                                905 25  S e n i c a    

 

do 22. 04. 2022  do 12.00 do podateľne MsÚ s označením „ Žiadosť o prijatie do zamestnania  „ upratovačka“.                                                                                       

 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru, pri doručení žiadosti, prípadne termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

 

 

Bližšie informácie poskytuje :  JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu v Senici.

 

Kontakt: tel.  034/ 651 2296, 651 5004; e - mail: prednosta@senica.sk

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

 

 

 

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!