Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 18.03.2020 - 11:23  //  aktualizácia: 18.03.2020 - 11:36  //  zobrazené: 2949

Parkovacia karta. Ako ju v týchto dňoch vybaviť?

Oznam pre žiadateľov o parkovacie karty

 

               Z dôvodu prijatia opatrení proti šíreniu vírusu COVID 19 a obmedzenia osobného styku zamestnancov Mestského úradu Senica s verejnosťou, je postup na zakúpenie parkovacích kariet (ročných, mesačných) na dočasné parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách nasledovný :

 

  1. Žiadateľ o vydanie parkovacej karty (ročnej, mesačnej) zašle písomnú žiadosť elektronicky e-mailom na adresu : robert.mozolic@senica.sk alebo  jana.oslejova@senica.sk. Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko a trvalé bydlisko žiadateľa alebo obchodný názov, sídlo a IČO žiadateľa u právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie.

 

  1. V prípade osôb, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v meste Senica, je potrebné, aby v prílohe žiadosti bola priložená kópia technického preukazu vozidla. 

 

  1. V prípade, že žiadateľom má trvalý pobyt v meste Senica a ako darcovi krvi mu bola udelená strieborná, zlatá alebo diamantová Jánskeho plaketa, je potrebné doklad o jej udelení priložiť k žiadosti.

 

  1. V prípade, že požadovaný termín platnosti mesačnej parkovacej karty je iný, ako termín jej vydania, treba v žiadosti uviesť aj požadovaný termín platnosti.

 

  1. Za parkovaciu kartu je potrebné zaplatiť bezhotovostne a k žiadosti priložiť doklad o zaplatení úhrady za parkovaciu kartu (IBAN  : SK78 5600 0000 0092 0051 6002).

 

  1. Po splnení týchto podmienok si žiadateľ bude môcť vyzdvihnúť parkovaciu kartu na Mestskom úrade Senica na informáciách v nasledujúci pracovný deň, čo mu bude oznámené na jeho e-mailovú adresu.

 

 

Pozn. :

 

  1. Žiadateľom je držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze vozidla.

 

  1. Ceny parkovacích kariet sú nasledovné :

Cena parkovacej karty pre držiteľa vozidla, ktorý nemá bydlisko, resp. sídlo podnikania v meste Senica je 80 €/rok a 10 €/mesiac.

Cena parkovacej karty pre držiteľa vozidla, ktorý má bydlisko, resp. sídlo podnikania v meste Senica je 20 €/rok a 5 €/mesiac.

Cena parkovacej karty pre držiteľov vozidiel, ktorí majú bydlisko v meste Senica a dovŕšili vek 70 rokov alebo im ako darcom krvi bola udelené min. strieborná Jánskeho plaketa je 10 €/rok a 5 €/mesiac.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!