Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Kultúra
publikované: 10.05.2021 - 14:54  //  aktualizácia: 10.05.2021 - 15:06  //  zobrazené: 579

Pietna spomienka pri príležitosti 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

 

Dátum 8. mája 1945 sa stal historickým medzníkom nielen pre obyvateľov Slovenska, ale aj celej Európy. Ukončil sa ním najkrvavejší konflikt v novodobých dejinách Európy – druhá svetová vojna.

V piatok 7. mája sa pri soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia v Senici uskutočnila pietna spomienka spojená s pietnym aktom kladenia vencov pri príležitosti 76. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

Spomienka sa začala pietnym aktom kladenia vencov k soche Víťazstvo. Udatným hrdinom postupne položili veniec a vyjadrili úctu a vďaku prednosta Okresného úradu Senica Vladimír Kocourek, primátor mesta Senica Martin Džačovský, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman, zástupcovia Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senici a ďalší predstavitelia občianskych združení i politických strán a hnutí. Prítomným sa následne prihovoril prednosta Okresného úradu Senica Vladimír Kocourek, ktorý vo svojom symbolickom príhovore priblížil udalosti obdobia posledných dní druhej svetovej vojny, vedúce k mieru a slobode obyvateľov, pripomenul jej mohutný a ničivý charakter, ktorý pocítila väčšina obyvateľstva sveta, či zbytočné obete tohto krvavého konfliktu. Vyzdvihol tiež hrdinstvo priamych účastníkov bojov i našich predkov a prejavil im úprimnú úctu a vďaku. Na záver poďakoval prítomným za uctenie si pamiatky bojujúcich i padlých vojakov.

Pietna spomienka sa historicky už po druhýkrát od skončenia druhej svetovej vojny uskutočnila z dôvodu prebiehajúcej pandémie koronavírusu a s ňou spojených epidemiologicko-bezpečnostných opatrení za účasti len obmedzeného počtu ľudí, bez prítomnosti verejnosti. Aj táto skutočnosť nám opäť čiastočne pripomenula útrapy našich predkov, ktoré zažívali počas vojny.

Prítomní predstavitelia svojou účasťou vyjadrili vďaku a úctu všetkým, ktorí statočne bojovali a hrdinsky bránili našu krajinu pred nepriateľskými vojskami.

 

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

Záhorské osvetové stredisko Senica

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!