Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Kultúra
publikované: 02.02.2021 - 09:02  //  aktualizácia: 02.02.2021 - 09:05  //  zobrazené: 258

Polročné bilancovanie úspechov mladých výtvarníkov ZUŠ Senica

Polročné bilancovanie úspechov mladých výtvarníkov ZUŠ Senica

Dištančné vzdelávanie výtvarníkov senickej ZUŠ napriek svojim úskaliam,  prináša aj svoje ovocie. Koniec roka 2020 sa niesol v znamení vyhodnotenia niektorých tradičných, aj odložených súťaží. Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Senica vyhlásená súťaž "O požiarnej ochrane" sa umiestnili piatačky Jelenka Latovičková, Grétka Hrušková, Kristínka Wágnerová, tretiak Ondrejko Hluchý, druhák Jurko Šefčík, všetci sú žiaci Mgr. Hany Oslejovej.  Ocenenú druháčku Julku Žúrkovú pripravila Mgr. art. Natália Žúrková.

V súťaži organizovanej CVČ Senica, Čaro zimy, sa porote zapáčil výkres  deväťročnej Viktórie Milovej. Ocenenie v každoročnej súťaži Aká bude Európa 2021, ktorú organizuje Europe Direct Senica, získala jedenásťročná Júlia Chropúvková. Obe dievčatá sú žiačky Mgr. Oslejovej.

Všetkým oceneným aj zúčastneným deťom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa skvelých nápadov, ďalšie súťaže máme pred sebou.

 

Výtvarníci ZUŠ tvoria aj počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v ZUŠ.

Pedagógovia VO sa neustále inšpirujú vo formách vyučovania, informujú a radia aj s pedagógmi ostatných škôl, nakoľko podobná situácia je na všetkých ZUŠ-kách v SR.

Výučba vo výtvarnom odbore prebieha dištančnou formou od polovice októbra. Osem pedagógov sa venuje viac ako 500 výtvarníkom, od päťročných detí až po absolventský ročník 2. stupňa (osemnásťroční študenti) a žiaci štúdia pre dospelých. Žiaci komunikujú a tvoria v 6 - 10 členných skupinách alebo individuálne konzultujú so svojimi skúsenými pedagógmi, najmä prostredníctvom aplikácie Zoom, messenger, Skype, alebo mailom.

Pre deti  pripravujeme prezentácie alebo video návody s postupom kresby, maľby, alebo pútavo predstavujeme umelecké smery, známych maliarov. Výtvarné témy rozvíjajú deťom fantáziu, pozorovacie schopnosti a zdokonaľujú si výtvarné zručnosti. Občas zaradíme do procesu aj prvky arteterapie, ktoré deťom pomáhajú odbúravať stres. Medzipredmetové vzťahy využívané na hodinách zasa umožňujú syntézu, transfér poznatkov a vzájomných súvislostí. Námetom sa stávajú aj bežné témy zo života, podľa ročných období: zimné športy, karneval, ale aj netradične z kuchyne - kresba do múky, obrázok z ovocia, záhrady - land art, atď.

Poďakovanie si zaslúžia rodičia našich žiakov za ich pomoc a podporu detí pri on line vyučovaní. Dúfajme, že sa onedlho neštandardná situácia stabilizuje a pedagógovia sa uvidia s deťmi v triedach našej školy. Táto spoločná snaha má zmysel, robíme to pre naše deti a ich budúcnosť.

Výtvarné práce študentov môžete nájsť na domovskej stránke ZUS Senica.

 

Mgr. Hana Oslejová, pedagóg VO ZUŠ           

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!