Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 26.02.2021 - 15:56  //  aktualizácia: 26.02.2021 - 16:01  //  zobrazené: 635

Poslanci schválili novú riaditeľku MsKS aj konateľku sociálneho podniku

Bez štyroch minút dve hodiny trvalo ostatné rokovanie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici, ktoré sa uskutočnilo 25. februára. Dvadsaťbodový program, o ktorom online diskutovalo a hlasovalo 24 poslancov (celkový počet 25), priniesol viacero zaujímavých tém.

 

Na čele mestského kultúrneho strediska bude stáť Margaréta Ivanová
Smerovanie Mestského kultúrneho strediska (MsKS) Senica bude v rukách novej riaditeľky, ktorou sa na základe výberového konania a vymenovania MsZ stane od 1. mája Margaréta Ivanová.

Mestské kultúrne stredisko hľadalo nového riaditeľa dlhšiu dobu potom, čo bol v marci 2019 odvolaný z funkcie vtedajší riaditeľ František Harnúšek. Po výberovom konaní bol do funkcie riaditeľa v máji 2019 vymenovaný úspešný uchádzač Rastislav Púdelka, ktorý však v júli oznámil, že do funkcie riaditeľa MsKS nenastúpi. Po ďalšom výberovom konaní bol do funkcie riaditeľa senického domu kultúry vymenovaný Martin Dudáš, ktorý túto funkciu zastával od apríla do konca augusta 2020. Po jeho odchode na Spoločný školský úrad Senica bol dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa MsKS Marek Grimm. V novembri 2020 bolo primátorom mesta vyhlásené výberové konanie, do ktorého sa v termíne do 4. januára 2021 prihlásilo šesť uchádzačov. Výberového konania sa zúčastnilo päť uchádzačov, ktorí spĺňali stanovené kritériá. Na základe vypočutia účastníkov výberového konania a oboznámenia sa s ich koncepčnými zámermi rozvoja MsKS, výberová komisia odporučila primátorovi mesta predložiť zastupiteľstvu návrh na vymenovanie Margaréty Ivanovej. Ten podporili všetci prítomní poslanci. „Verím, že nová riaditeľka zúročí svoje manažérske skúsenosti v prospech a rozvoj kultúry v Senici,“ uviedol po hlasovaní primátor mesta Martin Džačovský.

45-ročná Margaréta Ivanová sa v rámci profesijných skúseností dlhodobo venuje riadeniu projektov, pracovala vo viacerých korporáciách v sieťových odvetviach. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave vyštudovala manažment, neskôr absolvovala PhD program na Národohospodárskej fakulte EU. „Chcela by som využiť svoje dvadsaťročné skúsenosti z práce pre medzinárodné korporácie tu na Slovensku, v meste kde žijem. Každé podujatie je vlastne „malý projekt“. Verím, že v MsKS pracujú ľudia, ktorí majú s kultúrou a lokálnymi partnermi veľké skúsenosti. Môj prínos vidím v pohľade ekonóma a projektového manažéra, ktorý dohliada na dochvíľnosť, úplnosť a efektivitu pri plnení stanovených úloh,“ vysvetľuje svoju motiváciu prihlásiť sa do výberového konania budúca riaditeľka MsKS Senica.

Margaréta Ivanová začne v MsKS „úradovať“ od 1. mája: „Po nástupe do funkcie sa v prvom rade chcem zoznámiť s kolegami ktorí v mestskom kultúrnom stredisku pracujú, vypočuť si ich názor a skúsenosti. Považujem za prioritné vypracovať Koncepciu nosných kultúrnych podujatí a vzdelávania MsKS, aby si všetky generácie obyvateľov mesta Senica našli priestor na sebarealizáciu a kultúrny zážitok. Obdobie obmedzení počas pandémie by som chcela naplno využiť na podrobné oboznámenie sa s priestormi a zariadením, naplánovať potrebnú rekonštrukciu a ďalší rozvoj,“ načrtáva svoje prvé kroky vo funkcii.
 

Parkovaciu kartu netreba meniť za nálepku
Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo aj zmenou VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách. Na základe pretrvávajúcej epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 na Slovensku a zavedením zákazu vychádzania v čase, keď bol spustený predaj parkovacích kariet na rok 2021, hľadalo mesto Senica možnosti ako preklenúť situáciu, ktoré neumožňovala ich priamy predaj prostredníctvom pokladní mestského úradu. Najskôr bola na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva uznesením predĺžená platnosť parkovacích kariet vydaných v meste Senica do termínu 31. januára 2021. Neskôr mesto pristúpilo k elektronickému predaju parkovacích kariet – takýmto spôsobom sa predalo 802 kusov. Poslancami schváleným dodatkom VZN č. 5 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách sa vyriešila akceptácia nielen nalepenej parkovacej karty, ale aj parkovacej karty nadobudnutej v e-mailovom formáte, ktorú nie je potrebné vytlačiť na tlačiarni a vkladať za predné sklo alebo vymieňať za nálepku. Do budúcnosti mesto začína pripravovať systém elektronických známok.

Parkovaciu kartu netreba meniť za nálepku
V novembri minulého roku bolo mestským zastupiteľstvom schválené založenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. (SPSM). Na tomto zasadnutí bola schválená aj majetková účasť mesta v podniku, zakladateľská listina, dozorná rada a konateľka spoločnosti. Tou sa stala zamestnankyňa MsÚ a právnička Natália Mináriková, ktorá vykonávala túto funkciu v prípravnej fáze do vymenovania nového konateľa. Spoločnosť bola 18. decembra 2020 zapísaná do obchodného registra a následne požiadala o priznanie štatútu registrovaného integračného sociálneho podniku, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom bude podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb. SPMS tento štatút získal 19. februára 2021.

Jeho novou konateľkou sa na základe poslancami schváleného vymenovania stane 43-ročná Nora Černáčková, ktorá má v sociálnej oblasti bohaté skúsenosti: „Tie som získala napríklad v zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka, kde išlo o pozíciu vedúcej prevádzkovo-ekonomického úseku. Tu som nadobudla skúsenosti s vedením cca 30-členného tímu ľudí. V súčasnosti ešte stále pracujem ako koordinátorka a metodička národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby,“ priblížila svoje profesionálne skúsenosti budúca konateľka.

„Pozícia konateľa Sociálneho podniku mesta Senica, s. r. o. ma zaujala, nakoľko pracujem v sociálnej oblasti. A úlohou sociálneho podniku je dosahovať pozitívny sociálny vplyv. Otvára sa tu priestor i na tvorivú činnosť a vytváranie hodnôt pre mesto a občanov mesta,“ približuje Nora Černáčková pohnútky, ktoré ju viedli k podaniu si prihlášky do výberového konania. 

Novovymenovaná konateľka SPMS (so sídlom na Tehelnej 1152/53 v Senici) sa ujme funkcie od 1. apríla 2021, nábor budúcich zamestnancov podniku začne už v priebehu marca.

 

Záznam z rokovania MsZ Senica z 25. februára 2021:
https://youtu.be/5GM6Za5rGCU 

 

FOTOGALÉRIA

  • Budúca riaditeľak MsKS Senica Margaréta Ivanová
  • Budúca konateľka sociálneho podniku Nora Černáčková

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!