Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 21.07.2021 - 12:48  //  aktualizácia: 21.07.2021 - 14:34  //  zobrazené: 63

Požiare, leto a prázdniny!

Vonku je teplo, príroda volá do lesov na pikniky a za ďalšími aktivitami, ktoré ponúka pobyt v prírode. Aby sme sa aj z prírody vracali zdraví, krásni, opálení a oddýchnutí, so samými krásnymi spomienkami, buďme ostražití, predovšetkým pred neželaným ohňom.

Lesné požiare sa zväčša začínajú horením pôdneho pokrytia.  Spoločným znakom týchto požiarov je postupné šírenie plameňa. Rýchlosť šírenia požiaru závisí od hustoty, druhu a stavu rastlinného pokrytia, jeho vlahy, od vlhkosti vzduchu a jeho teploty, charakteru a reliéfu prostredia, klimatických podmienok a rýchlosti vetra. V roku 2020 vzniklo v lesnom hospodárstve celkom 7 požiarov s priamou škodou 500,00€. Za prvý polrok 2021 vzniklo v lesnom hospodárstve 5 požiarov s priamou škodou 220,00€.

Každé ročné  obdobie má svoje špecifiká. Leto sa vyznačuje spravidla vysokou teplotou vzduchu, ktorá sa v kombinácii so suchým počasím stáva priaznivým faktorom pre vznik požiarov v prírode.

V tomto peknom ročnom období vykonávajú poľnohospodári dôležité činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými je zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy. Tieto poľnohospodárske činnosti sú zvlášť nebezpečné z hľadiska vzniku a rozšírenia požiaru  o čom svedčia aj štatistické údaje požiarovosti. Napríklad v okrese Senica vzniklo v roku 2020 v odvetví poľnohospodárstva 18 požiarov s priamou škodou 9 175,00€. Za prvý polrok 2021 vzniklo v odvetví poľnohospodárstva 10 požiarov s priamou škodou 1 320,00€.

Za celý rok 2020 na území okresu Senica vzniklo 96 požiarov s celkovou výškou škody 121 085,00 €. Pri týchto požiaroch nebola usmrtená žiadna osoba a 2 osoby boli zranená. Najčastejšou príčinou vzniknutých požiarov bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou, a to v 18 prípadoch. Fajčenie bolo príčinou vzniku požiaru v 8 prípadoch, iná nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb 8 prípadov, atď... a 3 požiare spôsobili deti vo veku 6 až 15 rokov.  V 4 prípadoch nebola príčina vzniku požiaru zistená.

V prvom polroku 2021 vzniklo na území okresu Senica 47 požiarov s celkovou priamou škodou vo výške 212 715, 00€. Pri týchto požiaroch nebola usmrtená žiadna osoba a ani jedna osoba nebola zranená. Z dôvodu nedbalosti a neopatrnosti dospelých v senickom okrese vzniklo 16  požiarov, úmyselné zapálenie neznámou osobou bolo zistené pri   8   požiaroch a známou pri 1 požiari. Deti vo veku 6 až 15 rokov nespôsobili v prvom polroku žiadny požiar.

Leto je aj  obdobím dovoleniek a školských prázdnin. S tým sú spojené aj prechádzky turistov po lese ako aj zvýšený pohyb detí v prírode, často bez dozoru. Všetci  sme povinní predchádzať vzniku požiarov, ale zvlášť vyzývame rodičov aby nenechávali deti bez dozoru,  zabránili deťom hry v blízkosti stohov, lánov obilia či slamy na riadkoch a prísne zakročili pri zistení zápaliek u detí.

Veríme, že tieto rady prispejú a zabránia vzniku požiarov a len spoločné úsilie a opatrnosť nám pomôžu preklenúť obdobie leta bez veľkých morálnych a finančných strát.

 

 

  

mjr. Ing. Jarmila  Barcaj Drinková – odborný inšpektor

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!