Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 13.05.2021 - 15:32  //  aktualizácia: 13.05.2021 - 15:35  //  zobrazené: 488

Prehľad schválených žiadostí o dotácie z Fondu PRO SENICA na rok 2021

Mesto Senica už niekoľko rokov podporuje činnosť rôznych organizácií (športových, kultúrnych...) z rozpočtu mesta prostredníctvom dotácií z Fondu PRO Senica. Snaží sa tak pomôcť a podporiť zaujímavé projekty zamerané na verejnoprospešné aktivity v meste. Tento rok podporí formou dotácií rôzne projekty v celkovom objeme 142 600 eur.

O tieto finančné prostriedky sa môžu každoročne uchádzať právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Senica, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, pričom musia dodržať podmienku verejnoprospešného účelu využitia poskytnutých peňazí.

V stanovenom termíne do 28. februára 2021 predložili oprávnené subjekty 72 projektov v celkovej sume 293 126 eur. Na projekty v individuálnej hodnote do 3000 eur, o ktorých rozhoduje primátor mesta na základe stanovísk príslušných komisií, prišlo 65 žiadostí v sume 93 326 eur. Schválené boli projekty v sume 42 600 eur.

O projektoch nad 3 000 eur rozhodovalo Mestské zastupiteľstvo Senica na rokovaní 4. mája. Do uzávierky prišlo na mestský úrad sedem projektov v celkovej hodnote 199 800 eur. Všetci žiadatelia po vykonaní administratívnej kontroly splnili podmienky, aby im mohli byť poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta na požadovaný účel. Mestské zastupiteľstvo schválilo na tieto projekty čiastku 100 000 eur.

Prehľad schválených žiadostí o dotácie z Fondu PRO SENICA  na rok 2021 si môžete pozrieť v prílohách:

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!