Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚL 07, 2022
 • SK
Titulka   >  Sociálne služby a byty
publikované: 24.04.2019 - 10:59  //  aktualizácia: 02.02.2022 - 14:52  //  zobrazené: 1449

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za poskytované sociálne služby za rok 2021

Mesto Senica, ako poskytovateľ sociálnych služieb, je podľa § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov povinné zverejniť priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) za jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb za predchádzajúci rok a podľa § 77 ods. 3 uvedeného zákona je povinné zverejniť priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu.

Podľa tohto zákona priemerné ekonomické oprávnené náklady u jednotlivých druhov sociálnych služieb za rok 2021 sú nasledovné:

 • opatrovateľská služba: 8,71 € / hod.
 • zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - Mestské jasle: 699,51 € / mesiac / dieťa
 • nocľaháreň: 8,74 € / nocľah
 • zariadenie opatrovateľskej služby (Zariadenie sociálnych služieb): 943,84 € / mesiac / prijímateľ
 • zariadenie pre seniorov (Zariadenie sociálnych služieb): 931,68 € / mesiac / prijímateľ
 • útulok (Zariadenie sociálnych služieb): 495,19 € / mesiac / prijímateľ

 


ROK 2020

Podľa tohto zákona priemerné ekonomické oprávnené náklady u jednotlivých druhov sociálnych služieb za rok 2020 sú nasledovné:

 • opatrovateľská služba: 8,57 €
 • zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Mestské jasle: 596,49 €
 • nocľaháreň: 7,87 €
 • zariadenie opatrovateľskej služby (Zariadenie sociálnych služieb): 957,45 €
 • zariadenie pre seniorov (Zariadenie sociálnych služieb): 957,43 €
 • útulok (Zariadenie sociálnych služieb): 158,64 €

 


 

ROK 2019

Podľa tohto zákona priemerné ekonomické oprávnené náklady u jednotlivých druhov sociálnych služieb za rok 2019 sú nasledovné:

 • opatrovateľská služba: 7,10 €
 • zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Mestské jasle: 475,49 €
 • nocľaháreň: 5,46 €
 • zariadenie opatrovateľskej služby (Zariadenie sociálnych služieb): 906,15 €
 • zariadenie pre seniorov (Zariadenie sociálnych služieb): 903,67 €
 • domov sociálnych služieb (Zariadenie sociálnych služieb): 906,47 €
 • útulok (Zariadenie sociálnych služieb): 346,59 €

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!