Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚL 07, 2022
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 16.05.2022 - 12:32  //  aktualizácia: 08.06.2022 - 13:11  //  zobrazené: 630

Pripomienkujte Územný plán mesta Senica do 17. júna

Mesto Senica, podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie, oznamuje v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona  verejnosti, fyzickým a právnickým osobám

 

prerokovanie

Územného plánu mesta Senica – zmeny a doplnky č. 09

v dňoch od 17.05.2022 do 17.06.2022.

 

Návrh Územného plánu mesta Senica – Zmeny a doplnky č. 09 je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Senici, oddelení výstavby, životného prostredia a dopravy a je tiež zverejnený na internetovej stránke https://triplan.sk/aktualne-projekty/ .

Záujemcovia môžu do návrhu nahliadnuť v priebehu stanovenej lehoty  a dať k nemu svoje návrhy a stanoviská. Prípadné pripomienky a námety je potrebné zaslať písomne, najneskôr  do 17.06.2022 na Mestský úrad v Senici. 
 

 

S pozdravom

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!