Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 06.06.2022 - 16:29  //  aktualizácia: 14.06.2022 - 13:39  //  zobrazené: 4452

Radnica reaguje na medializované výstupy v súvislosti s neudelením licencie FK Senica

Senická radnica v zástúpení primátora Martina Džačovského reaguje na medializované výstupy v súvislosti s neudelením licencie FK Senica: 
 

Mesto Senica sa dôrazne ohradzuje voči účelovým a zavádzajúcim informáciám a nepravdám, ktoré boli publikované v médiách v súvislosti s neudelením licencie pre Futbalový klub Senica pre štart vo Fortuna lige v sezóne 2022/2023Ako na webstránke bratislava.zoznam.sk, tak aj v regionálnom týždenníku Záhorák boli uverejnené články s informáciami, ktoré smerujú k navodeniu dojmu, že mesto Senica má byť zodpovedné za situáciu v klube alebo za neudelenie licencie futbalovému klubu. 

Vedenie mesta v nedávnej minulosti iniciovalo a bolo účastné niekoľkých rokovaní s akcionármi klubu s cieľom, aby v Senici futbal ostal a takisto, aby ostala zachovaná činnosť Futbalovej akadémie FK Senica. Vo vyjadrení SFZ k neudeleniu licencie pre FK Senica sa ako dôvod uvádzajú nesplnené infraštruktúrne požiadavky a takisto finančné kritériá - ako sú záväzky po lehote splatnosti voči iným futbalovým klubom a vlastným zamestnancom. „Na tieto záväzky súkromného vlastníka nemá mesto Senica žiaden dosah, a preto žiadnym spôsobom nemohlo situáciu ohľadne udelenia licencie ovplyvniť,“ reaguje primátor Senice Martin Džačovský.

 

Mesto Senica pravidelne podporuje mládežnícky futbal v meste. V uplynulých rokoch plynula do štruktúr FK Senica finančná podpora z mestského Fondu PRO Senica - vlani v objeme 80 tisíc eur na mládežnícky futbal a úhradu energií, rovnaký objem bol schválený aj pre rok 2022. 

 

Jednou z absolútne nepravdivých a zavádzajúcich informácií publikovaných v médiách je, že mesto podporovalo klub iba „na oko“, keďže dotáciu klubu „iba schválilo“ mestské zastupiteľstvo, no peniaze neposlalo. Mesto Senica dodržalo štandardný a legislatívny postup, rovnako ako pri všetkých ostatných schválených dotáciách. Termín na podávanie žiadostí o dotácie z fondu Pro Senica je každoročne do 28. februára kalendárneho roku. „Následne žiadosti prejdú prerokovaním v komisiách pri Mestskom zastupiteľstve Senica (MsZ), mestskou radou a až následne sú schvaľované v MsZ. Dotácie pre rok 2022 schvaľovalo MsZ 21. apríla, podľa platného VZN č. 20 je tak povinné urobiť do 5. mája. Rozhodnutie o neudelení licencie pre FK Senica padlo na zasadnutí prvostupňového orgánu už 29. apríla. Z tohto vyplýva, že dotácia z Fondu PRO Senica ani nemohla ovplyvniť rozhodnutie o udelení licencie,“ vysvetľuje senický primátor.

 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta bola medzi FK Senica a mestom Senica podpísaná oboma stranami 18. mája 2022, 19. mája bola zverejnená, čím sa stala účinnou. Ako sa v zmluve uvádza, poskytovateľ dotácie, teda mesto Senica, má oprávnenie na základe vzájomnej dohody so žiadateľom poskytnúť mu dotáciu v čiastočných úhradách podľa potreby. Tak samospráva aj učinila a hneď v druhý pracovný deň, teda 23. mája 2022, poslala na účet FK Senica prvú čiastku a po vydokladovaní poskytnutých peňazí následne aj ďalšiu tranžu, a to 31. mája. „Finančné prostriedky poskytnuté z Fondu PRO Senica sú zároveň účelovo viazané a žiadateľ FK Senica ich mohol využiť len na úhradu prevádzkových nákladov, nie na mzdové náklady a iné záväzky, ktoré má klub po lehote splatnosti voči iným futbalovým klubom a vlastným zamestnancom. Čo je ďalší dôkaz o tom, že finančná pomoc mládežníckemu futbalu mestom Senica bola mediálne zneužitá – a to buď cielene alebo z dôvodu absencie základnej orientácie v problematike,“ dopĺňa Martin Džačovský.

 

Ďalšou publikovanou nepravdou je, že Mesto Senica uvalilo na FK Senica exekúciu. „Mesto Senica nikdy exekúciu na FK Senica nepodalo a vždy s FK Senica rokovalo. Mesto Senica je menšinovým spoločníkom v spoločnosti OMS ARENA Senica, a. s., ktorá je vlastníkom futbalového štadióna. Senická samospráva má v tejto spoločnosti podiel 26,14 %, čo znamená, že mesto nemá väčšinové a teda rozhodovacie právo,“ vysvetľuje primátor Senice.

 

Napriek cieleným útokom na mesto Senica, ktoré je zrejme potrebné chápať aj v kontexte blížiacich sa samosprávnych volieb, už senická radnica iniciovala rokovanie s akcionármi klubu. „Záujmom mesta totiž je, aby sa v Senici futbal hral aj naďalej a zostala zachovaná činnosť mládežníckeho futbalu, keďže v Senici momentálne funguje 16 mládežníckych družstiev, čo je približne 300 detí vo veku od 6 do 19 rokov,“ avizuje primátor Džačovský.

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!