Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 03.10.2019 - 14:45  //  aktualizácia: 03.10.2019 - 14:53  //  zobrazené: 858

Rokovanie s poľnohospodármi o aplikácii organických hnojív v okolí Senice

Niekoľko dní sa Senicou smerom od Jablonice niesol zápach hnojovice, na ktorý upozorňovali občania nielen Mestský úrad v Senici, Mestskú políciu Senica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, či Odbor starostlivosti o životné prostredia Okresného úradu v Senici. V snahe riešiť situáciu zvolal primátor mesta Martin Džačovský na 3. októbra pracovné rokovanie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia poľnohospodárskych podnikov v meste a odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Senica. Na stretnutí sa riešila problematika zápachu vznikajúceho v dôsledku aplikácie tekutých organických hnojív na poľnohospodárskych pozemkoch v okolí mesta a možnej eliminácie tohto stavu.

Poľnohospodári prezentovali vedeniu mesta techniku a proces zaprávania organických hnojív do pôdy. Aplikácia organických hnojív je pradávna operácia na zabezpečenie nevyhnutnej výživy poľnohospodárskych plodín a zlepšenie vlastností pôdy. Na rozdiel od minulosti, keď sa organické hnojivá aplikovali do pôdy jedným malým strojom, dnes sa na udržanie či zvýšenie úrodnosti  využívajú najmodernejšie technológie, techniky a vedecké poznatky.  Použitím najmodernejšej techniky sa zvyšuje objem hnojiva,  ktorý možno na pole dopraviť, zároveň sa znižuje čas aplikácie.

Treba si uvedomiť, že organická zložka v hnojive  je nesmierne dôležitá pre široký komplex procesov v pôde, bez ktorého by v pôde chýbal život. Ak nie je život v pôde, nie je život ani na nej. Organická hmota má priaznivý vplyv na štruktúru pôdy a množstvo iných procesov v pôde. Prostredníctvom nej je schopná čeliť rôznym výkyvom vo fyzikálnych a chemických vlastnostiach (zadržiavanie vody, živín, výkyvy pôdnej reakcie, atď.).  Poľnohospodárska prax ukazuje, že použitím organických hnojív sa znižuje potreba používania insekticídov a herbicídov, čo znamená, že rastliny sú zdravšie, rýchlejšie rastú, bez potreby použitia umelých látok. 

Aplikácia organických hnojív má však aj negatívnu stránku, ktorou je sprievodný zápach.  „Na obmedzenie vedľajšieho účinku aplikácie hnojovice sme prijali veľa opatrení. V prvom rade je to voľba techniky aplikácie, kde sme zvolili najmodernejšiu a najefektívnejšiu z hľadiska obmedzenia zápachu a strát živín a to je jej priama aplikácia do pôdy,“ vysvetlil Peter Jakub, zástupca spoločnosti AGROVÝKRM. K jeho slovám sa pridal aj Ján Schemmer z PD Senica: „Ďalšie aspekty, na ktoré berieme ohľad sú klimatické podmienky  pri aplikácií, t.j. na pozemky v blízkosti ľudských obydlí sa snažíme aplikovať v chladnom a bezveternom počasí. Nakoľko počasie nie je možné ovládať a neustále sa mení, tak aj pri aplikácií hnojovice môže dôjsť k zmene podmienok a aj pri najlepšom vedomí a svedomí sa obmedzeniu obyvateľov niekedy nevyhneme. Ak nastane tento prípad, tak sme pripravení aplikácie hnojív ihneď prerušiť. Taktiež dbáme na to, aby sme aplikáciu vykonali čo najrýchlejšie a zdržiavali sa v blízkosti obydlí len nevyhnutnú dobu. Na pozemkoch umiestnených v tesnej blízkosti obytných častí vynechávame niekoľko desiatok metrov, kde hnojivá neaplikujeme, aby sme aj takto znížili možná negatívny vplyv.“

Ako zhodnotil na stretnutí zástupca OÚ Senica, postup poľnohospodárov spĺňa všetky legislatívne podmienky ako je dávkovanie a povolený termín aplikácie. Pozitívne zhodnotil aj spôsob aplikácie injektážou do pôdy. Výsledok stretnutia pozitívne zhodnotil aj primátor mesta Martin Džačovský: „Teší ma, že sme si veci vzájomne vysvetlili a dohodli sa na ďalšom postupe. Z rokovania vyplynula dohoda o vzájomnom informovaní sa. Poľnohospodári budú Mesto Senica informovať o termínoch hnojenia pôdy v okolí Senice. Samospráva bude môcť vopred o týchto procesoch a možnom vzniku zápachu oboznámiť občanov, aby nedochádzalo medzi ľuďmi k dezinformáciám.  Mesto Senica tak bude mať viac informácií a bude môcť zároveň družstevníkov upozorniť  na veľké podujatia v meste a dohodnúť sa na prerušení hnojenia počas týchto akcií.“

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!