Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  COVID-19
publikované: 30.03.2020 - 08:04  //  aktualizácia: 22.04.2022 - 10:15  //  zobrazené: 18842

Rozhodnutia a usmernenia - celoštátne

 

Tu budú postupne zverejňované informácie, odporúčania a rozhodnutia týkajúce sa vírusu COVID-19:

 

Všetky informácie, nariadenia a opatrenia v súvislosti s koronavírusom nájdete na tomto webe https://korona.gov.sk/

 

21.04.2022

                                                            

                32/2022 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest platná od 21.04.2022.

               (Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 31/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 

 

33/2022 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie CODID-19

 platná od 21.04.2022.

               (Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie CODID-19 v znení vyhlášky ÚVZ SR č.

               17/2022, V. v. SR, vyhlášky ÚVZ SR č. 20/2022 V .v. SR a vyhlášky ÚVZ SR č. 26/2022 V. v. SR.

 


25.2.2022

                24/2022 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, platná od 26.2.2022.
                (Táto Vyhláška ruší:
- platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 11/2022 V. v. SR a vyhlášky ÚVZ SR č. 18/2022 V. v. SR
- platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 238/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 12/2022 V. v. SR
- platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 257/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 14/2022 V. v. SR ).
               

                25/2022 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok platná od 26.2.2022.
                (Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 19/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 22/2022 V. v. SR).

 


16. 2. 2022

                20/2022 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa  vyhláška ÚVZ SR č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 17/2022 V. v.  platná od 16.2.2022.

 

                21/2022 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa  vyhláška ÚVZ SR č. 10/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR, platná od 16.2.2022.

 

 

                22/2022 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhláška ÚVZ SR č. 19/2022 V. v. SR ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok platná od 16.2.2022.

 

 

 

25.1.2022

7/2022 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 252/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k  izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19).

 

19.01.2022

6/2022 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok platná od 19.1.2022.

(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 1/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k  obmedzeniam prevádzok).

 

 

5/2022 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí platná od 19.1.2022.

(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 2/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k  obmedzeniam hromadných podujatí).

 

 

4/2022 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďujú dočasné opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa platná od 19.1.2022.

(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 264/2021 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďujú dočasné opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa).

 

 

3/2022 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest platná od 19.1.2022.

(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 262/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k  povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest ).

 


 

12.01.2022

2/2022 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí platnú od 12.1.2022.
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 307/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 310/2021 V. v. SR).
 

 


10.01.2022

1/2022 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok platnú od 7.1.2022. Ustanovenia §2 ods. 7 stráca  účinnosť 10.januára.2022
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 311/2021 V. v. SR a vyhlášky ÚVZ SR č. 312/2021 V. v. SR).
 

 


24.11.2021

261/2021 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
               (Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 258/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí).
 
262/2021 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
               (Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 250/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest).
 
 
263/2021 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
               (Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok).
 
 
264/2021 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa
               

 


22.11.2021

260/2021 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

 


19.11.2021

 • 258/2021 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 
 • 259/2021 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 
Obe vyhlášky sú účinné od pondelka 22.11.2021. 

 


08. 10. 2021

252. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20252.pdf

253. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20253.pdf

254. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20254.pdf

255. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20255.pdf

 

 

04. 10. 2021

250. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktorá nadobúda účinnosť 4. októbra 2021
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 237/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest).
 

 

19. 07. 2021

231. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky).
 

 


28.6.2021

• Vyhláška ÚVZ SR, ktorá je  uverejnená aj vo Vestníku vlády SR a nadobúda účinnosť od 28.6.2021

223. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 216/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí).
             

• Uznesenie Vlády SR č. 361 zo dňa 23.6.2021, kde  Vláda SR schválila v súlade so systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 s účinnosťou od 28. júna 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19. Okres Senica sa od tohto termínu nachádza v prvom stupni ostražitosti.

• Uznesenie Vlády SR č. 362 zo dňa 23.6.2021, kde  Vláda SR schválila v súlade s cestovným semaforom s účinnosťou od 28. júna 2021 rozdelenie krajín sveta  podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu

 


28.5.2021

212. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 195/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky).


15.5.2021

207. Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

208. Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

 


14.5.2021

„Vláda Slovenskej republiky ukončuje núdzový stav na základe uznesenia vlády SR č. 260 zo dňa 14. mája 2021, ktorý bol vyhlásený uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 na území Slovenskej republiky uplynutím 14. mája 2021.“

Mimoriadna situácia stále trvá.

 


10.05.2021

202. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 199/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí).

203. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí


204. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 97/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19).


30.04.2021


Vyhláška ÚVZ SR, ktorá je uverejnená aj vo Vestníku vlády SR a nadobúda účinnosť od 3.5.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia k ochrane zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. 
Zrovnala sa platnosť testu pri zamestnaní ako aj pri vstupe do prevádzok podľa farby okresov. U nás v okrese na 14 dní budúci týždeň.

 

Uznesenia Vlády SR č. 229 zo dňa 28.01.2021, ktoré sa týka  obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 03.mája 2021, toto obmedzenie končí uplynutím 28. mája 2021, kde sú uvedené aj výnimky z tohto obmedzenia.

 


21.04.2021

 


16.04.2021

Uznesenie Vlády SR č. 199 zo dňa 14.4.2021, kde  Vláda SR schválila v súlade so systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 s účinnosťou od 19. apríla 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19. Okres Senica sa od tohto termínu nachádza v treťom stupni varovania.

 

175. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 133/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest).

 

176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 130/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky).

 

177. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Senica a Skalica a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky RÚVZ SR č. 57/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Senica a Skalica


06.04.2021

• Uznesenie Vlády SR č. 173 zo dňa 31.3.2021, kde  Vláda SR schválila v súlade so systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 s účinnosťou od 5. apríla 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19. Okres Senica sa od tohto termínu nachádza v treťom stupni varovania.

• Uznesenie Vlády SR č. 176 zo dňa 31.3.2021, kde  Vláda SR schválila doplnenie Uznesenia č. 160 zo 17.3.2021 (dopĺňa sa povolenie na cestu za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti, cesta na účel pobytu v prírode pre držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a predlžuje sa platnosť testu na ochorenie COVID-19, ktorý je vykonaný od 1.4.2021 do 4.4.2021 a má negatívny výsledok, tak sa možno s ním preukazovať až do 11.4.2021)


25.03.2021

- Uznesenie Vlády SR č. 166 zo dňa 24.3.2021, kde  Vláda SR schválila v súlade so systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 s účinnosťou od 29. marca 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19. Okres Senica sa od tohto termínu nachádza v treťom stupni varovania.
 
- Uznesenie Vlády SR č. 169 zo dňa 24.3.2021, kde  Vláda SR schválila doplnenie Uznesenia č. 160 zo 17.3.2021 (zmena času na cestu za účelom pohybu v prírode a zákaz vycestovania na rekreáciu v zahraničí aj v čase od 01:00 hod. do 05:00 hod.)


22.03.2021

130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.  
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 64/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19).
  
131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 98/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí).
  
132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa).

133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 111/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest).

 


18.03.2021

Na základe uznesenia Vlády SR č. 160 zo dňa 17.03.2021 bol opakovane predĺžený NÚDZOVÝ STAV o 40 dní na celom území SR s účinnosťou od 20.03.2021.


 

111. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2021
(Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 99/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest)
.


97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. marca 2021. (Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 42/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19).
 
 98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. marca 2021. (Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 45/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 49/2021 V. v. SR).
 
99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. marca 2021, okrem ustanovenia § 1 ods. 2 písm. b), ktoré nadobúda účinnosť 15. marca 2021. (Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 11/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest).
 

 
 

 


16.02.2021

64. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, ktorá nadobúda účinnosť 17. februára 2021

 


07.02.2021

41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
42. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
46. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 36/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
47. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

 

 


06.02.2021

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 77 zo dňa 5.2.2021 sa  na celom území Slovenskej republiky predlžuje NÚDZOVÝ STAV na obdobie 40 dní s účinnosťou od 8. februára 2021

 

Uznesenie Vlády SR č. 78 zo dňa 5.2.2021, kde  Vláda SR schválila v súlade so systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 s účinnosťou od 8. februára 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

 


26.01.2021

VYHLÁŠKA č. 13 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Ktorá nadobúda účinnosť dňa 27. januára 2021

VYHLÁŠKA č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá je platná od 27. januára 2021 od 05:00 hod do uplynutia 2. februára 2021

 

 


07.07.2021

Uznesenie vlády k zákazu vychádzania aktualizované s testovaním okresu Nitra

 


31. 12. 2020

Uznesenia Vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020, ktoré sa týka  obmedzenia pohybu a pobytu platné od 1.1.2021 od 05:00 hod.

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 77, ktorá je uverejnená vo Vestníku Vlády SR č 38, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí platné od 1.1.2021 

 


30.12.2020

Uznesenie Vlády SR o predĺžení núdzového stavu na území SR na obedobie 40 dní

 


28.12.2020

VYHLÁŠKA č. 67.  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 56/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19).

 

 


22.12.2020

Vyhláška RÚVZ Senica, ktorá je platná od 23.12.2020 a bude  uverejnená aj vo Vestníku vlády SR.

Jedná sa sprísnenie opatrení pri ohrození verejného zdravia pre okresy Senica a Skalica, ktoré vstúpia do platnosti 23.12.2020

 


 

21. 12. 2020

VYHLÁŠKA č. 50.  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky platná od 21.decembra 2020.  Je uverejnená spolu aj s prílohami. Zmena sa týka povinnosti absolvovania karantény a RT-PCR testu po návrate zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 44/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky).

 

 


 

18.12.2020

Uznesenie vlády SR č. 804 z 16.12.2020 a  Vyhlášky ÚVZ SR, ktoré sú uverejnené vo Vestníku vlády SR v čiastke 26. Nášho okresu sa týkajú  Vyhlášky ÚVZ SR č. 43., 44. a 45.

VYHLÁŠKA č. 43.  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 21. Decembra 2020

VYHLÁŠKA č. 44.  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky platná od 18.decembra 2020.  Je uverejnená spolu aj s prílohami.
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky).

VYHLÁŠKA č. 45.  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí platná od 19.decembra 2020.  Je uverejnená spolu aj s prílohou.
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí).

 


10. 12. 2020

VYHLÁŠKA č. 34  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí  platná od 11.decembra 2020 okrem § 2 ods. 9 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 14. decembra 2020

(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 27/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí).

 


07.12.2020

VYHLÁŠKA č. 32  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl

VYHLÁŠKA č. 33  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky platná od 8.decembra 2020
(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 30/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky).

 


04. 12. 2020

VYHLÁŠKA č. 30  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky platná od 7.decembra 2020 od 07:00 hod

(Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 26/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky).


25.11.2020

 


16.11.2020

Vyhláška č. 24, ktorou s nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdrania k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, platná od 16.novembra 2020

a

Vyhláška č. 25, ktorou s nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdrania ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, platná od 16.novembra 2020


13.11.2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 718/2020 z 11.novembra 2020, ktorým sa mení doba trvania núdzového stavu z pôvodných 45 dní na 90 dní.


23.10.2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678/2020 z 22.októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

 


14. 10. 2020

Opatrenia ÚVZ SR platné od 15. 10. 2020 - rúška

Opatrenia ÚVZ SR platné od 15. 10. 2020 - prevádzky a hromadné podujatia

 


30. 9. 2020

Vyhlásenie núdzového stavu

Opatrenia - rúška

Opatrenia - hranice

 

 


9. 9. 2020

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7093/2020, ktoré je doplnkom k  Opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 10.09.2020  od 07:00 hod a týka sa vstupu na územie SR  - Všetky osoby, ktoré od 10. septembra 2020 od 07.00 hod. vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň počas posledných 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v Prílohe č. 1 opatrenia sú povinné po prílete preukázať sa príslušníkovi Policajného zboru registráciou na webe http://korona.gov.sk/ehranica.

 


31. 08. 2020

Zasadalo odborné konzílium, verejnosť informovalo o plánovaných zmenách od 1. septembra 2020

 

20. 07. 2020

Opatrenie ÚVZ SR zmena zoznamu  menej rizikových krajín - 20. 07. 2020 od 07:00 hod

V zozname menej rizikových krajín sa od 20. júla 2020 nachádzajú:

 

Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko.

 


03. 07. 2020

 


 

03. 07. 2020

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4739/2020 zo dňa 09.06.2020. 


01. 07. 2020

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/5091/2020 z 19.06.2020

 


19. 06. 2020

 

 

 

 


12. 06. 2020

Na základe Uznesenia vlády SR č. 12317/2020 zo dňa 10.júna 2020 bude núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky UKONČENÝ  uplynutím 13. júna 2020.


04. 06. 2020

• Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4647/2020, platné od 04.06.2020, ktoré sa týka cestovania medzi ČR a SR. Toto opatrenie dopĺňa opatrenie č. OLP/4311/2020 z 22.5.2020

- zmena hranice

 


03. 06. 2020

• Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4591/2020, platné od 03.06.2020, ktoré sa týka nosenia rúšok. Sú tu uvedené podmienky kde je a kde nie je  potrebné nosiť rúška.


• Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4592/2020, platné od 03.06.2020 od 06:00 hod. a týka sa  podmienok, za ktorých môžu byť otvorené jednotlivé prevádzky a poskytované služby. A tiež špecifikuje prevádzky, ktoré zostávajú uzatvorené.

 

• Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4593/2020, platné od 03.06.2020 od 12:00 hod. Od tohto termínu sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb za dodržania stanovených podmienok.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia strácajú opatrenia uvedené v rozhodnutí  ÚVZ SR č. OLP/2405/2020 z 6.3.2020 svoju účinnosť.

 


02. 06. 2020

 

Ďalšia fáza uvoľnovania opatrení tu: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4328

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4503/2020, platné od 02.06.2020 od 07:00 hod., ktoré mení a dopĺňa Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4363/2020, ktoré je v platnosti od 27.5.2020 a dopĺňa opatrenie č. OLP/4311/2020 platné od  22.5.2020 - zmena hranice 48 hodín

 


27.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4362/2020, ktoré je v platnosti od 27.5.2020 od 06:00 hod. a dopĺňa opatrenie č. OLP/4083/2020 platné od  20.5.2020


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4363/2020, ktoré je v platnosti od 27.5.2020, ktoré mení  a dopĺňa opatrenie č. OLP/4311/2020 platné od  22.5.2020 - cestovanie do ČR a Maďarska

 

 


 

23. 05. 2020

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4311/2020 z 22.5.2020 od 20:00 hod, ktoré sa týka povinnej karantény v štátnych zariadeniach pre občanov SR, ktorí prichádzajú na Slovensko zo zahraničia. 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší Opatrenie ÚVZ SRč. OLP/4203/2020 zo dňa 20.5.2020.

 


21. 05. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4203/2020, ktoré je v platnosti od 21.5.2020 od 07:00 hod. do odvolania – týka sa podmienok štátnej karantény a jej výnimiek.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3992/2020 zo dňa 15.05.2020

 

 


20. 05. 2020

 

 


15. 05. 2020

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3991/2020, ktoré je v platnosti od 13.5.2020 - toto opatrenie dopĺňa už vydané opatrenia a poradenských centier, zariadení školského stravovania
 • Odporúčanie hlavného hygienika SR č. OE/3976/92429/2020, ktoré je v platnosti od 11.5.2020 a týka sa návštev v zdravotníckych zariadeniach
   

 


07. 05. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3881/2020, ktoré je v platnosti od 7.5.2020 - toto opatrenie dopĺňa už vydané opatrenia a týka sa zasadnutí a schôdzí zastupiteľstva a konania občianskych pohrebov

 


 

06. 05. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2 fáza (pdf)

 


04. 05. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3353/2020, ktoré je v platnosti od 1.5.2020. Toto opatrenie informuje o podmienkach výnimkách štátnej karantény pre občanov SR, ktorí prichádzajú na Slovensko.


22. 04. 2020

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia HH

 


21. 04. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verjeného zdravia - pre nosenie rúšok platné od 21. 04. 2020

 

Opatrenie ÚVZ SR - zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy - platné od 22. 04. 2020

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)


 

20. 04. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3172/2020, ktoré je v platnosti od 20.4.2020 a týka sa podmienok a výnimiek štátnej karantény pre občanov SR, ktorí prichádzajú zo zahraničia na Slovensko.

 


17. 04. 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 233
z 16. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

 


07. 04. 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207
zo 6. apríla 2020 - Rozšírenie núdzového stavu, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.

 


05. 04. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky.

 


01. 04. 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky (šiesta aktualizácia)

 


30. 03. 2020

Uznesenie vlády SR č. 169/2020 o rozšírení núdzového stavu dňom 28. marca 2020
 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Uzatvorenie prevadzok - s účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania

 

ZMENA - režimové opatrenia HH SR z 24.3. 2020 (uzavretie nedeľa)

 


25. 03 .2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktoré sú v platnosti od 24. 3. a 25.3.2020 až do odvolania.

 

 • až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od 24.03.2020 do odvolania). Viac v prílohe – opatrenie č. OLP/2731/2020 – zákaz hromadných podujatí

   

 • vydanie opatrenia, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (Termín od 25.03.2020 od polnoci do odvolania). Viac v prílohe – opatrenie č. OLP/2732/2020 – povinnosť nosiť rúška

   

 • zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa (predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií). (Termín od 25.03.2020 do odvolania). Viac v prílohe – opatrenie č. OLP/2733/2020 – zákaz prevádzok v nedeľu, sanitárny deň

   

 • dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú: denné stacionáre, zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle"). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb
  dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. (Termín od 25.03.2020 do odvolania). Viac v prílohe – opatrenie č. OLP/2775/2020 – poskytovanie sociálnych služieb

   

  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia), a to v čase od 9. hod. do 12. hod. Rovnako ich vyzýva k tomu, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu verejnou hromadnou dopravou.

  Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.


  Na uvedené opatrenia je potrebné nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov, ktorým vieme zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

 


 

19.03.2020

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)

 


 

18. 03. 2020

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 115 zo dňa 18.3.2020 bol dňa 19.3.2020 v čase 00:00 hod rozšírený  NÚDZOVÝ STAV v zdravotníctve na územie SR

 

 
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.
 

16. 03. 2020

Zmena a doplnenie opatrenia hlavného hygienika SR - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

 


15. 03. 2020

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

 


14. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (štvrtá aktualizácia)

 


13. 3. 2020

Usmernenie - Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény

 


 

12. 3. 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

Týmto uznesením vláda SR  schvaľuje  a vyhlasuje 12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu
pre územie Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky;

 11. 3. 2020
Odbor dopravnej politiky Trnavského samosprávneho kraja dnes informoval, že nakoľko majú viaceré školy na území TTSK prerušenú školskú dochádzku bolo rozhodnuté, že:
 
 1. v mestách/obciach kde je prerušená školská dochádzka na stredných a základných školách, bude počnúc dňom 12.3.2020 zabezpečená prevádzka autobusov ako „počas prázdnin“.
 
 1. V mestách/obciach kde prebieha školské vyučovanie bez obmedzenia bude zabezpečená doprava žiakov do/zo škôl v režime ako v dňoch školskej dochádzky.

 


 

 10. 03. 2020

 

- Na zasadnutí Ústredného krízového štábu zo dňa 9. 3. 2020 boli vydané rozhodnutia:

 • Verejná vyhláška – rozhodnutie o izolácií v domácom prostredí  - týkajúce sa:
  • všetkých osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky
  • poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
  • vodičov nákladnej dopravy, vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, pilotov dopravných lietadiel

        Termín: od 10.03.2020 do odvolania

 

          Termín: od 10.03.2020 do 23.03.2020

 

 


9. 3. 2020

MESTO SENICA OD UTORKA ZATVÁRA ZUŠ, CVČ I JASLE, OD STREDY VŠETKY MATERSKÉ I ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 

Na dnešnom dopoludňajšom zasadaní krízového štábu mesta Senica jeho členovia na čele s primátorom prerokovali možné opatrenia súvisiace s prevenciou šírenia koronavírusu. Poverený regionálny hygienik Ľubomír Šarabok z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  (RÚVZ) v Senici prítomných informoval, že v okresoch Senica ani Skalica zatiaľ nie je známy žiadny prípad nákazy koronavírusom, preto majú RÚVZ navrhované opatrenia „len“ odporúčací charakter - ide najmä o rušenie hromadných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Rozhodnutie o tom, či samospráva pristúpi už v tejto fáze k zatvoreniu škôl a školských zariadení a k ich dočasnému prerušenou prevádzky, ponechal RÚVZ Senica na pleciach mesta.

„Situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu nechceme podceniť. RÚVZ nám odporučil minimalizovanie rizík, preto sme od utorka do piatka pristúpili k zatvoreniu umeleckej školy, centra voľného času, detských jaslí a stopnutiu všetkých krúžkov na školách. Rovnako od utorka do konca týždňa bude pre verejnosť zatvorený dom kultúry, plaváreň, športová hala a zimný štadión. Od stredy do piatka budú v rámci preventívnych opatrení zatvorené aj všetky mestské materské a základné školy,“ konkretizuje súbor prijatých opatrení primátor Senice Martin Džačovský.

V dočasne upravenom systéme (od utorka 10. marca do piatka 13. marca) bude fungovať v rámci Mestského úradu Senica prijímanie platieb – hotovosť bude v pokladni prijímaná v obmedzenom režime. Odporúčame povinnosti voči samospráve riešiť prostredníctvom prevodu, poštou alebo priamo v banke. Takisto vyzývame občanov, aby v tieto dni uprednostnili pri vybavovaní potrieb na mestskom úrade volili telefonickú alebo elektronickú formu.

Na odporúčanie regionálneho hygienika mesto Senica do konca týždňa ruší všetky hromadné kultúrne podujatia - konkrétne: slávnostné vyhlásenie ankety Športovec roka, ktoré bolo naplánované na 11. marca a takisto štvrtkové divadelné predstavenie Sluha dvoch pánov.

O všetkých uvádzaných opatreniach rozhodol dnes (9. marca) popoludní krízový štáb mesta Senica na svojom druhom zasadaní. Opatrenia sú v súlade s opatreniami, ktoré takisto dnes prijal krízový štáb Trnavského samosprávneho kraja.

 

PRÍLOHY

vyhlaska_208

(pdf - 329.83 kB)
vyhlaska_207_____

(pdf - 282.11 kB)
vyhlaska_200

(pdf - 175.28 kB)
opatrenie_hranice_01_10

(pdf - 158.11 kB)
opatrenia_ruska_29_09

(pdf - 111.43 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!